Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

("Sl. glasnik RS", br. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016, 44/2018 - dr. zakon, 119/2020 i 8/2023)

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se postupak, način i rokovi odlučivanja po zahtevu za dodelu poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu: PIB), pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju registraciju je, u skladu sa zakonom i drugim propisima, nadležna Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) i sadržina jedinstvene registracione prijave osnivanja i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.

Na pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom shodno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Pravilnika o poreskom identifikacionom broju ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 68/03, 32/09 i 48/10).

Član 2

Subjektima iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika PIB dodeljuje Poreska uprava - Centrala (u daljem tekstu: Centrala), preko Agencije.

Subjekti iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika podnose Agenciji jedinstvenu registracionu prijavu za registraciju osnivanja subjekta i registraciju subjekta u jedinstveni registar poreskih obveznika (u daljem tekstu: prijava).

Agencija, u roku od 24 časa od prijema prijave, za subjekte koji ispunjavaju uslove za registraciju, dostavlja Poreskoj upravi podatke iz prijave u elektronskoj ili pisanoj formi.

Član 3

Centrala određuje PIB i vrši registraciju subjekata iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika upisom u jedinstveni registar poreskih obveznika na osnovu prijave, i tako određeni PIB, zajedno sa potvrdom o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, u roku od 24 časa od prijema prijave od strane Agencije, prosleđuje Agenciji u elektronskoj ili pisanoj formi na registraciju, objavljivanje i uručenje poreskom obvezniku.

Prijava za subjekte za čiju registraciju je nadležna Agencija podnosi se na obrascu JRPPS - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Centrala, po službenoj dužnosti, podatke o dodeljenim PIB dostavlja u elektronskoj formi Agenciji, koja na osnovu podataka preuzetih od Centrale ažurira i usklađuje podatke o dodeljenim PIB po službenoj dužnosti.

Član 5

Postupci registracije subjekata iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika, za čiju registraciju je nadležna Agencija, započeti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po propisima po kojima su i započeti.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 70/2010)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 6/2012)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2016. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 100/2016)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 119/2020)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 8/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Izmenjen Obrazac - JRPPS - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, koji je sastavni deo ovog pravilnika, objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 119/2020, izmenjen u "Sl. glasniku RS", br. 8/2023, možete pogledati OVDE