Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Primenjuje se od datuma: 01.06.2022. godine

Email Print

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA

("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda ("Službeni glasnik RS", broj 115/17).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. juna 2021. godine, osim srpskih standarda sa Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda pod rednim brojem 37*. SRPS EN ISO 12863:2018 i 49*. SRPS EN 16156:2018, koji se primenjuju od 1. januara 2023. godine.

LISTA SRPSKIH STANDARDA
IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA

Redni broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog /izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 581-1:2009
povučen

Nameštaj za otvoreni prostor - Nameštaj za sedenje i stolovi za kampovanje, upotrebu u domaćinstvu i javnu upotrebu - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost

 

 

EN 581-1:2006

2.

SRPS EN 913:2019

Gimnastičke sprave - Opšti zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 913:2009

 

EN 913:2018

3.

SRPS EN 914:2009

Gimnastičke sprave - Paralelni i kombinovani paralelni ili dvovisinski razboj - Zahtevi i metode ispitivanja, uključujući i bezbednost

 

 

EN 914:2008

4.*

SRPS EN 915:2009

Gimnastičke sprave - Dvovisinski razboj - Zahtevi i metode ispitivanja, uključujući i bezbednost

 

 

EN 915:2008

5.

SRPS EN 916:2009

Gimnastičke sprave - Sanduci - Zahtevi i metode ispitivanja, uključujući i bezbednost

 

 

EN 916:2003

6.

SRPS EN 957-2:2009

Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 2: Sprave za vežbanje radi povećanja snage, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 957-2:2003

7.

SRPS EN 957-6:2015

Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 6: Pokretne trake, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 957-6:2009

 

EN 957-6:2010+A1:2014

8.

SRPS EN 957-7:2009
povučen

Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 7: Mašine za veslanje, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanje

 

 

EN 957-7:1998

9.

SRPS EN 1129-1:2009

Nameštaj - Kreveti na rasklapanje - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje - Deo 1: Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 1129-1:1995

10.

SRPS EN 1129-2:2009

Nameštaj - Kreveti na rasklapanje - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje - Deo 2: Metode ispitivanja

 

 

EN 1129-2:1995

11.

SRPS EN 1130-1:2009
povučen

Nameštaj - Dečiji kreveci i kolevke za upotrebu u domaćinstvu - Deo 1: Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 1130-1:1996

12.

SRPS EN 1130-2:2009
povučen

Nameštaj - Dečiji kreveci i kolevke za upotrebu u domaćinstvu - Deo 2 : Metode ispitivanja

 

 

EN 1130-2:1996

13.

SRPS EN 1273:2009

Proizvodi za bebe i malu decu - Hodalice za bebe - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 1273:2005

14.

SRPS EN 1466:2015

Proizvodi za bebe i malu decu - Nosiljke i postolja - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 1466:2011

 

EN 1466:2014

15.

SRPS EN 1651:2010
povučen

Oprema za paraglajding - Pojasevi - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 1651:1999

16.

SRPS EN 1930:2012

Proizvodi za bebe i malu decu - Zaštitne prepreke - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 1930:2011

17.

SRPS EN ISO 4210-1:2017

Bicikli - Zahtevi za bezbednost - Deo 1: Termini i definicije

 

 

EN ISO 4210-1:2014

18.

SRPS EN ISO 4210-2:2016

Bicikli - Zahtevi za bezbednost bicikala - Deo 2: Zahtevi za bicikle za gradsku i rekreativnu vožnju, za mlade, planinsku vožnju i trkačke bicikle

 

 

EN ISO 4210-2:2015

19.

SRPS EN ISO 4210-3:2016

Bicikli - Zahtevi za bezbednost bicikala - Deo 3: Zajedničke metode ispitivanja

 

 

EN ISO 4210-3:2014

20.

SRPS EN ISO 4210-4:2016

Bicikli - Zahtevi za bezbednost bicikala - Deo 4: Metode ispitivanja kočenja

 

 

EN ISO 4210-4:2014

21.

SRPS EN ISO 4210-5:2016

Bicikli - Zahtevi za bezbednost bicikala - Deo 5: Metode ispitivanja upravljanja

 

 

EN ISO 4210-5:2014

22.

SRPS EN ISO 4210-6:2016

Bicikli - Zahtevi za bezbednost bicikala - Deo 6: Metode ispitivanja okvira i viljuške bicikla

 

 

EN ISO 4210-6:2015

23.

SRPS EN ISO 4210-7:2018

Bicikli - Zahtevi za bezbednost bicikala - Deo 7: Metode ispitivanja točkova i naplataka

 

 

EN ISO 4210-7:2014

24.

SRPS EN ISO 4210-8:2016

Bicikli - Zahtevi za bezbednost bicikala - Deo 8: Metode ispitivanja pedala i sistema za vožnju

 

 

EN ISO 4210-8:2014

25.

SRPS EN ISO 4210-9:2016

Bicikli - Zahtevi za bezbednost bicikala - Deo 7: Metode ispitivanja sedišta i položaja sedišta

 

 

EN ISO 4210-9:2014

26.

SRPS EN ISO 8098:2016

Bicikli - Zahtevi za bezbednost bicikala za mlađu decu

 

 

EN ISO 8098:2014

27.

SRPS EN ISO 9994:2010

Upaljači - Specifikacija za bezbednost

 

 

EN ISO 9994:2006

28.*

SRPS EN ISO 11243:2016

Bicikli - Nosači za prtljag za bicikle - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN ISO 11243:2016

29.

SRPS EN 12196:2009

Gimnastičke sprave - Konji i kozlići - Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja

 

 

EN 12196:2003

30.

SRPS EN 12197:2009

Gimnastičke sprave - Vratila - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12197:1997

31.

SRPS EN 12221-1:2014

Proizvodi za bebe i malu decu - Sto za povijanje za kućnu upotrebu - Deo 1: Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12221-1:2008+A1:2013

32.

SRPS EN 12221-2:2014

Proizvodi za bebe i malu decu - Sto za povijanje za kućnu upotrebu - Deo 2: Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 12221-2:2008+A1:2013

33.

SRPS EN 12346:2009

Gimnastičke sprave - Ripstoli, kvadratne lestve i ramovi za penjanje - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12346:1998

34.

SRPS EN 12432:2009

Gimnastičke sprave - Grede - Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja

 

 

EN 12432:1998

35.

SRPS EN 12491:2010
povučen

Oprema za paraglajding - Pomoćni padobran - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12491:2001

36.

SRPS EN 12655:2009

Gimnastičke sprave - Krugovi - Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja

 

 

EN 12655:1998

37.*

SRPS EN ISO 12863:2018

Standardna metoda ispitivanja za ocenjivanje mogućnosti paljenja cigareta

 

 

EN ISO 12863:2010/AC:2011
EN ISO 12863:2010/A1:2016

38.

SRPS EN 13120:2014

Unutrašnja senila - Zahtevi za performanse, uključujući i bezbednost

 

 

EN 13120:2009+A1:2014

39.

SRPS EN 13209-1:2009

Proizvodi za bebe i malu decu - Nosiljke za bebe - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja - Deo 1: Leđne nosiljke u ramovima

 

 

EN 13209-1:2004

40.

SRPS EN 13209-2:2017

Proizvodi za bebe i malu decu - Nosiljke za bebe - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja - Deo 2: Mekane nosiljke

 

 

EN 13209-2:2015

41.

SRPS EN 13219:2009

Gimnastičke sprave - Trambuline - Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja

 

 

EN 13219:2008

42.

SRPS EN 13319:2010

Pribor za ronjenje - Merači dubine i kombinovani uređaji za merenje dubine i vremena - Zahtevi za funkcionalnost i bezbednost, metode ispitivanja

 

 

EN 13319:2000

43.

SRPS EN 13869:2017

Upaljači - Zahtevi za upaljače u pogledu bezbednosti dece - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 13869:2016

44.

SRPS EN 13899:2008

Sportska oprema sa točkićima - Rolšue - Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13899:2003

45.

SRPS EN 14059:2009

Dekorativne uljne lampe - Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14059:2002

46.

SRPS EN 14344:2009

Proizvodi za bebe i malu decu - Dečija sedišta za bicikle - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 14344:2004

47.

SRPS EN 14350-1:2009

Proizvodi za bebe i malu decu - Pribor za piće - Deo 1: Opšti i mehanički zahtevi i ispitivanja

 

 

EN 14350-1:2004

48.

SRPS EN 14682:2016

Bezbednost dečje odeće - Gajtani i vrpce za dečju odeću - Specifikacije

SRPS EN 14682:2012

 

EN 14682:2014

49.*

SRPS EN 16156:2018

Cigarete - Ocenjivanje mogućnosti paljenja - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 16156:2010

50.

SRPS EN 16281:2014

Proizvodi za zaštitu deteta - Uređaji za zaključavanje prozora i balkonskih vrata za zaštitu dece, koje postavlja korisnik - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 16281:2013

51.

SRPS EN 16433:2014

Unutrašnja senila - Zaštita od opasnosti od davljenja - Metode ispitivanja

 

 

EN 16433:2014

52.

SRPS EN 16434:2014

Unutrašnja senila - Zaštita od opasnosti od davljenja - Zahtevi i metode ispitivanja za bezbednosne uređaje

 

 

EN 16434:2014

52a.*

SRPS EN 16890:2017

Dečji nameštaj - Dušeci za krevetiće i kolevke - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 16890:2017

52b.*

SRPS EN 17022:2019

Proizvodi za malu decu - Pomoćna sredstva za kupanje - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 17022:2018

52v.*

SRPS EN 17072:2019

Proizvodi za malu decu - Kade, držači i dodaci za kupanje koji se koriste za kade - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 17072:2018

53.

SRPS EN ISO 20957-1:2014

Stacionarna oprema za vežbanje - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN ISO 20957-1:2013

54.*

SRPS EN ISO 20957-4:2017

Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 4: Klupe za vežbanje radi povećanja snage, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 957-4:2014

 

EN ISO 20957-4:2016

55.*

SRPS EN ISO 20957-5:2017

Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 5: Stacionarni bicikli za vežbanje i sprave sa polugom za vežbanje gornjeg dela tela, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 957-5:2009

 

EN ISO 20957-5:2016

56.*

SRPS EN ISO 20957-8:2018

Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 8: Steperi, pokretne stepenice i penjači - Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 957-8:2009

 

EN ISO 20957-8:2017

57.*

SRPS EN ISO 20957-9:2017
SRPS EN ISO 20957-9:2017/A1:2019

Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 9: Eliptične sprave za vežbanje, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 957-9:2009

 

EN ISO 20957-9:2016/ A1:2019

58.*

SRPS EN ISO 20957-10:2018

Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 10: Bicikli za vežbanje sa fiksiranim točkom ili bez njega - Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

SRPS EN 957-10:2009

 

EN ISO 20957-10:2017

59.*

SRPS EN ISO 25649-1:2017

Plutajući proizvodi koji se koriste za rekreaciju na vodi i u vodi - Deo 1: Klasifikacija, materijali, opšti zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 15649-1:2014

 

EN ISO 25649-1:2017

60.*

SRPS EN ISO 25649-2:2017

Plutajući proizvodi koji se koriste za rekreaciju na vodi i u vodi - Deo 2: Informacije za korisnike

SRPS EN 15649-2:2014

 

EN ISO 25649-2:2017

61.*

SRPS EN ISO 25649-3:2017

Plutajući proizvodi koji se koriste za rekreaciju na vodi i u vodi - Deo 3: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za uređaje klase A

SRPS EN 15649-3:2012

 

EN ISO 25649-3:2017

62.*

SRPS EN ISO 25649-4:2017

Plutajući proizvodi koji se koriste za rekreaciju na vodi i u vodi - Deo 4: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za uređaje klase B

SRPS EN 15649-4:2012

 

EN ISO 25649-4:2017

63.*

SRPS EN ISO 25649-5:2017

Plutajući proizvodi koji se koriste za rekreaciju na vodi i u vodi - Deo 5: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za uređaje klase C

SRPS EN 15649-5:2011

 

EN ISO 25649-5:2017

64.*

SRPS EN ISO 25649-6:2017

Plutajući proizvodi koji se koriste za rekreaciju na vodi i u vodi - Deo 6: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za uređaje klase D

SRPS EN 15649-6:2014

 

EN ISO 25649-6:2017

65.*

SRPS EN ISO 25649-7:2017

Plutajući proizvodi koji se koriste za rekreaciju na vodi i u vodi - Deo 7: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za uređaje klase E

SRPS EN 15649-7:2011

 

EN ISO 25649-7:2017

66.

SRPS EN 60065:2009 povučen
SRPS EN 60065:2009/A12:2011 povučen

Audio, video i slični elektronski aparati - Zahtevi za bezbednost

SRPS EN 60065:2009

 

EN 60065:2002
EN 60065:2002/A12:2011

67.

SRPS EN 60950-1:2010
SRPS EN 60950-1:2010/A12:2011

Uređaji i oprema informacione tehnologije - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60950-1:2006
EN 60950-1:2006/A12:2011

* Standardi koji su prvi put uključeni na listu srpskih standarda iz opšte bezbednosti proizvoda