Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

("Sl. glasnik RS", br. 118/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu podataka Agencije za privredne registre, odnosno odgovarajućeg registra, kao i korisnici javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, a pripadaju javnom sektoru.

Spisak korisnika javnih sredstava odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 107/16).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

SPISAK KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 

Oznaka
trezora
Jedin-
stveni
broj
KJS *
Naziv
KJS
Mesto
KJS
Matični
broj KJS
PIB
KJS
Tip
KJS
**
Oznaka i naziv
direktnog korisnika budžetskih sredstava (DBK)
Oznaka i naziv
Org.jed.
Uprave za trezor
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

 

I KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA KOJI SU UKLJUČENI U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA REPUBLIKE SRBIJE - Trezor 601

 

 

KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA

601 02683 REPUBLIKA SRBIJA-BUDŽET BEOGRAD 07017715 100279223 0 02683-REPUBLIKA SRBIJA-BUDŽET 40200-STARI GRAD
601 20100 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 07017715 100279223 1 20100-NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE 40200-STARI GRAD
601 20101 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE - STRUČNE SLUŽBE BEOGRAD 07017715 100279223 1 20101-NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE - STRUČNE SLUŽBE 40200-STARI GRAD
601 10100 PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 07051344 100038847 1 10100-PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE 40200-STARI GRAD
601 10000 VLADA RS BEOGRAD 07020171 102211930 5 10000-VLADA RS 40200-STARI GRAD
601 10200 GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE BEOGRAD 07020171 102211930 1 10200-GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE 40200-STARI GRAD
601 10201 KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA BEOGRAD 07020171 102211930 1 10201-KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA 40200-STARI GRAD
601 10204 KABINET PREDSEDNIKA VLADE BEOGRAD 07020171 102211930 1 10204-KABINET PREDSEDNIKA VLADE 40200-STARI GRAD
601 10206 SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA BEOGRAD 07020171 102211930 1 10206-SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA 40200-STARI GRAD
601 10220 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA BEOGRAD 17649744 104148588 1 10220-SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA 40200-STARI GRAD
601 10222 KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA BEOGRAD 07020171 106329282 1 10222-KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA 40200-STARI GRAD
601 10223 KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM BEOGRAD 07020171 106954611 1 10223-KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM 40200-STARI GRAD
601 10225 KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE BEOGRAD 17822837 107264493 1 10225-KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE 40200-STARI GRAD
601 10228 KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU BEOGRAD 17829661 107682699 1 10228-KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU 40200-STARI GRAD
601 10229 KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA BEOGRAD 07020171 107683976 1 10229-KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA 40200-STARI GRAD
601 10235 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA BEOGRAD 07020171 102211930 1 10235-KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 40200-STARI GRAD
601 10238 KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA BEOGRAD 07020171 102211930 1 10238-KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA 40200-STARI GRAD
601 10240 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE BEOGRAD 07020171 102211930 1 10240-KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 40200-STARI GRAD
601 10243 KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA BEOGRAD 07020171 109188750 1 10243-KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA 40200-STARI GRAD
601 10244 KANCELARIJA ZA KOORD. POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI BEOGRAD 07020171 108940030 1 10244-KANCELARIJA ZA KOORD. POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI 40200-STARI GRAD
601 10245 KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA Beograd 07020171 109311023 1 10245-KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA 40200-STARI GRAD
601 10246 KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽEN ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU BEOGRAD 07020171 102211930 1 10246-KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽEN ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU 40200-STARI GRAD
601 10247 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA BEOGRAD 07020171 102211930 1 10247-KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA 40200-STARI GRAD
601 10248 KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽEN ZA REGIONALNI RAZVOJ I JAVNA PREDUZEĆA BEOGRAD 07020171 102211930 1 10248-KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽEN ZA REGIONALNI RAZVOJ I JAVNA PREDUZEĆA 40200-STARI GRAD
601 10249 KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM BEOGRAD 07020171 110098153 1 10249-KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM 40200-STARI GRAD
601 10250 KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽEN ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ BEOGRAD 07020171 102211930 1 10250-KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽEN ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 40200-STARI GRAD
601 10251 KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU BEOGRAD 07020171 110177886 1 10251-KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU 40200-STARI GRAD
601 42400 SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BEOGRAD 07020171 102211930 1 42400-SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 40200-STARI GRAD
601 61029 AVIO-SLUŽBA VLADE BEOGRAD 07020171 104625603 1 61029-AVIO-SLUŽBA VLADE 40200-STARI GRAD
601 10202 CENTAR ZA RAZMINIRANJE BEOGRAD 17568051 103458488 1 10202-CENTAR ZA RAZMINIRANJE 40200-STARI GRAD
601 10310 MINISTARSTVO PRAVDE BEOGRAD 17855204 108510096 1 10310-MINISTARSTVO PRAVDE 40200-STARI GRAD
601 10311 MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEOGRAD 17855204 108510096 1 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 40200-STARI GRAD
601 00010 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU - PADINSKA SKELA BEOGRAD 17621467 103696831 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 40300-PALILULA
601 00011 SPECIJALNA ZATVORSKA BOLNICA U BEOGRADU BEOGRAD 17621408 103698511 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 40800-VOŽDOVAC
601 00012 OKRUŽNI ZATVOR U BEOGRADU BEOGRAD 17621483 103698520 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 40800-VOŽDOVAC
601 00013 OKRUŽNI ZATVOR U ČAČKU ČAČAK 17621785 103699240 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 41300-ČAČAK
601 00014 OKRUŽNI ZATVOR U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 17621521 103698843 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 41700-KRAGUJEVAC
601 00015 OKRUŽNI ZATVOR U KRALJEVU KRALJEVO 17621530 103696987 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 41800-KRALJEVO
601 00016 VASPITNO-POPRAVNI DOM U KRUŠEVCU KRUŠEVAC 17621424 103699522 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 41900-KRUŠEVAC
601 00018 OKRUŽNI ZATVOR U KRUŠEVCU KRUŠEVAC 17621548 103699506 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 41900-KRUŠEVAC
601 00019 OKRUŽNI ZATVOR U LESKOVCU LESKOVAC 17621491 103698600 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 42100-LESKOVAC
601 00020 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U NIŠU NIŠ 17621378 103698407 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 42500-NIŠ
601 00021 OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM PAZARU NOVI PAZAR 17621793 103699856 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 42600-NOVI PAZAR
601 00022 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U POŽAREVCU - ZABELA POŽAREVAC 17621351 103697192 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 42900-POŽAREVAC
601 00023 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZA ŽENE U POŽAREVCU POŽAREVAC 17621475 103697221 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 42900-POŽAREVAC
601 00024 OKRUŽNI ZATVOR U PROKUPLJU PROKUPLJE 17621556 103699299 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 43100-PROKUPLJE
601 00025 OKRUŽNI ZATVOR U SMEDEREVU SMEDEREVO 17621360 103698950 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 43200-SMEDEREVO
601 00026 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U ĆUPRIJI ĆUPRIJA 17621432 103699207 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 43503-ĆUPRIJA
601 00027 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U ŠAPCU ŠABAC 17621459 103699274 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 43600-ŠABAC
601 00028 OKRUŽNI ZATVOR U UŽICU UŽICE 17621564 103699057 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 43700-UŽICE
601 00029 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZA MALOLETNIKE U VALJEVU VALJEVO 17621416 103699065 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 43900-VALJEVO
601 00030 OKRUŽNI ZATVOR U VRANJU VRANJE 17621513 103699081 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 44100-VRANJE
601 00031 OKRUŽNI ZATVOR U ZAJEČARU ZAJEČAR 17621505 103699161 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 44200-ZAJEČAR
601 00032 OKRUŽNI ZATVOR U NEGOTINU NEGOTIN 17621807 103698851 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 44240-NEGOTIN
601 00033 OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM SADU NOVI SAD 08855935 103699848 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 45700-NOVI SAD
601 00034 OKRUŽNI ZATVOR U PANČEVU PANČEVO 08120528 103695347 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 46000-PANČEVO
601 00035 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SOMBORU SOMBOR 08855919 103697344 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 46300-SOMBOR
601 00036 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICI SREMSKA MITROVICA 08855927 103698968 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 46400-SREM. MITROVICA
601 00037 OKRUŽNI ZATVOR U SUBOTICI SUBOTICA 08855951 103698976 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 46600-SUBOTICA
601 00038 OKRUŽNI ZATVOR U ZRENJANINU ZRENJANIN 08855943 103699196 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 46900-ZRENJANIN
601 80015 CENTAR ZA OBUKU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA NIŠ 17656104 104370374 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 42500-NIŠ
601 80922 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU BEOGRAD 17819801 107082672 2 10311-MP-UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 40300-PALILULA
601 10312 DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM BEOGRAD 17766830 105952373 1 10312-DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM 40200-STARI GRAD
601 10313 PRAVOSUDNA AKADEMIJA BEOGRAD 17787128 106430083 1 10313-PRAVOSUDNA AKADEMIJA 40200-STARI GRAD
601 10314 MP-UPRAVA ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA BEOGRAD 17855204 108510131 1 10314-MP-UPRAVA ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA 40200-STARI GRAD
601 10520 MINISTARSTVO FINANSIJA BEOGRAD 17862146 108213413 1 10520-MINISTARSTVO FINANSIJA 40200-STARI GRAD
601 10521 MF-UPRAVA CARINA BEOGRAD 17862146 101685102 1 10521-MF-UPRAVA CARINA 40200-STARI GRAD
601 10522 MF-PORESKA UPRAVA BEOGRAD 17862146 100020943 1 10522-MF-PORESKA UPRAVA 40800-VOŽDOVAC
601 03161 MF - PORESKA UPRAVA - REGIONALNO ODELJENJE BEOGRAD BEOGRAD 17862146 100020943 4 10522-MF-PORESKA UPRAVA 40200-STARI GRAD
601 03178 MF - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR PRIŠTINA - BEOGRAD BEOGRAD 17862146 100020943 4 10522-MF-PORESKA UPRAVA 40800-VOŽDOVAC
601 03185 MF - PORESKA UPRAVA - REGIONALNO ODELJENJE KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 17862146 100020943 4 10522-MF-PORESKA UPRAVA 41700-KRAGUJEVAC
601 03214 MF - PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NIŠ NIŠ 17862146 100020943 4 10522-MF-PORESKA UPRAVA 42500-NIŠ
601 03287 MF - PORESKA UPRAVA - REGIONALNO ODELJENJE NOVI SAD NOVI SAD 17862146 100020943 4 10522-MF-PORESKA UPRAVA 45700-NOVI SAD
601 09436 MF - PORESKA UPRAVA - CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE BEOGRAD BEOGRAD 17862146 100020943 4 10522-MF-PORESKA UPRAVA 40200-STARI GRAD
601 10523 MF-UPRAVA ZA TREZOR BEOGRAD 17862146 103964453 1 10523-MF-UPRAVA ZA TREZOR 40200-STARI GRAD
601 10524 MF-UPRAVA ZA DUVAN BEOGRAD 17862146 104181192 1 10524-MF-UPRAVA ZA DUVAN 40200-STARI GRAD
601 10525 MF-UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA BEOGRAD 17862146 104193397 1 10525-MF-UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA 40200-STARI GRAD
601 10526 MF-UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE BEOGRAD 17862146 105883640 1 10526-MF-UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE 40200-STARI GRAD
601 10527 MF-UPRAVA ZA JAVNI DUG BEOGRAD 17862146 106325816 1 10527-MF-UPRAVA ZA JAVNI DUG 40200-STARI GRAD
601 10528 USTANOVA ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA BEOGRAD 17862146 108213413 5 10520-MINISTARSTVO FINANSIJA 40200-STARI GRAD
601 80859 CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA BEOGRAD 17797603 106819954 2 10528-USTANOVA ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 40200-STARI GRAD
601 50037 BUDŽETSKI FOND ZA RESTITUCIJU BEOGRAD 07001410 102105620 1 50037-BUDŽETSKI FOND ZA RESTITUCIJU 40200-STARI GRAD
601 10600 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA NOVI BEOGRAD 07008104 100184116 1 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 40200-STARI GRAD
601 80042 KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA ZEMUN 17672355 104629251 2 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 40700-NOVI BEOGRAD
601 00044 MUP - POLICIJSKA UPRAVA ZA GRAD BEOGRAD BEOGRAD 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 40300-PALILULA
601 00045 MUP - POLICIJSKA UPRAVA ČAČAK ČAČAK 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 41300-ČAČAK
601 00046 MUP - POLICIJSKA UPRAVA KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 41700-KRAGUJEVAC
601 00047 MUP - POLICIJSKA UPRAVA KRALJEVO KRALJEVO 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 41800-KRALJEVO
601 00048 MUP - POLICIJSKA UPRAVA KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 41900-KRUŠEVAC
601 00049 MUP - POLICIJSKA UPRAVA LESKOVAC LESKOVAC 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 42100-LESKOVAC
601 00050 MUP - POLICIJSKA UPRAVA NIŠ NIŠ 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 42500-NIŠ
601 00051 MUP - POLICIJSKA UPRAVA NOVI PAZAR NOVI PAZAR 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 42600-NOVI PAZAR
601 00052 MUP - POLICIJSKA UPRAVA PIROT PIROT 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 42800-PIROT
601 00053 MUP - POLICIJSKA UPRAVA POŽAREVAC POŽAREVAC 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 42900-POŽAREVAC
601 00054 MUP - POLICIJSKA UPRAVA PROKUPLJE PROKUPLJE 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 43100-PROKUPLJE
601 00055 MUP - POLICIJSKA UPRAVA SMEDEREVO SMEDEREVO 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 43200-SMEDEREVO
601 00056 MUP - POLICIJSKA UPRAVA JAGODINA JAGODINA 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 43500-JAGODINA
601 00057 MUP - POLICIJSKA UPRAVA ŠABAC ŠABAC 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 43600-ŠABAC
601 00058 MUP - POLICIJSKA UPRAVA UŽICE UŽICE 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 43700-UŽICE
601 00059 MUP - POLICIJSKA UPRAVA VALJEVO VALJEVO 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 43900-VALJEVO
601 00060 MUP - POLICIJSKA UPRAVA VRANJE VRANJE 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 44100-VRANJE
601 00061 MUP - POLICIJSKA UPRAVA ZAJEČAR ZAJEČAR 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 44200-ZAJEČAR
601 00062 MUP - POLICIJSKA UPRAVA BOR BOR 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 44230-BOR
601 00063 MUP - POLICIJSKA UPRAVA KIKINDA KIKINDA 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 45500-KIKINDA
601 00064 MUP - POLICIJSKA UPRAVA NOVI SAD NOVI SAD 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 45700-NOVI SAD
601 00065 MUP - POLICIJSKA UPRAVA PANČEVO PANČEVO 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 46000-PANČEVO
601 00066 MUP - POLICIJSKA UPRAVA SOMBOR SOMBOR 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 46300-SOMBOR
601 00067 MUP - POLICIJSKA UPRAVA SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 46400-SREM. MITROVICA
601 00068 MUP - POLICIJSKA UPRAVA SUBOTICA SUBOTICA 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 46600-SUBOTICA
601 00069 MUP - POLICIJSKA UPRAVA ZRENJANIN ZRENJANIN 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 46900-ZRENJANIN
601 09549 MUP - UPRAVA ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA BEOGRAD BEOGRAD 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 40200-STARI GRAD
601 80228 MUP - POLICIJSKA UPRAVA PRIJEPOLJE PRIJEPOLJE 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 43000-PRIJEPOLJE
601 94916 MUP-CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU SREMSKA KAMENICA NOVI SAD 07008104 100184116 4 10600-MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 45700-NOVI SAD
601 50031 BUDŽETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE BEOGRAD 07008104 100184116 1 50031-BUDŽETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE 40200-STARI GRAD
601 10810 MINISTARSTVO PRIVREDE BEOGRAD 17862154 108213421 1 10810-MINISTARSTVO PRIVREDE 40200-STARI GRAD
601 10811 MP-DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE BEOGRAD 17862154 107679582 1 10811-MP-DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE 40200-STARI GRAD
601 10812 MP-USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE BEOGRAD 17862154 108213421 5 10810-MINISTARSTVO PRIVREDE 40200-STARI GRAD
601 80282 INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE BEOGRAD 17740580 105801694 2 10812-MP-USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE 40200-STARI GRAD
601 10813 MP-USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE BEOGRAD 17862154 108213421 5 10810-MINISTARSTVO PRIVREDE 40200-STARI GRAD
601 64030 AKREDITACIONO TELO SRBIJE BEOGRAD 17675338 100271740 2 10813-MP-USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE 40200-STARI GRAD
601 10814 UPRAVA ZA BRZI ODGOVOR BEOGRAD 17862154 108213421 1 10814-UPRAVA ZA BRZI ODGOVOR 40200-STARI GRAD
601 11800 MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA BEOGRAD 07001525 102199535 1 11800-MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA 40200-STARI GRAD
601 11801 USTANOVE KULTURE BEOGRAD 07001525 102199535 5 11800-MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA 40200-STARI GRAD
601 02333 ZAVOD ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA - USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA BEOGRAD 07020139 100057744 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02334 ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU BEOGRAD 07031491 100063220 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02335 MUZEJ JUGOSLAVIJE BEOGRAD BEOGRAD 17156390 100287514 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02336 ISTORIJSKI MUZEJ SRBIJE BEOGRAD 07030657 100182477 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02337 MUZEJ NAUKE I TEHNIKE BEOGRAD 07464487 101822990 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02338 MUZEJ POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE BEOGRAD 07048149 100042659 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02339 MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI BEOGRAD 07031505 100059779 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02340 MUZEJ U PRIŠTINI BEOGRAD 09018727 100048220 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02341 NARODNI MUZEJ U BEOGRADU BEOGRAD 07023677 101514832 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02342 PRIRODNJAČKI MUZEJ BEOGRAD 07010010 100153979 2 11801-USTANOVE KULTURE 40300-PALILULA
601 02343 MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI - USTANOVA OD NACIONALNOG ZNAČAJA NOVI BEOGRAD 07033281 101852247 2 11801-USTANOVE KULTURE 40700-NOVI BEOGRAD
601 02344 MUZEJ ŽRTAVA GENOCIDA KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 17014579 101578773 2 11801-USTANOVE KULTURE 41700-KRAGUJEVAC
601 02345 GALERIJA MATICE SRPSKE NOVI SAD 08038678 100235941 2 11801-USTANOVE KULTURE 45700-NOVI SAD
601 02346 GALERIJA UMETNOSTI PRIŠTINA BEOGRAD 09033599 102504945 2 11801-USTANOVE KULTURE 40300-PALILULA
601 02347 NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE-USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA BEOGRAD 07010044 102187749 2 11801-USTANOVE KULTURE 40300-PALILULA
601 02348 NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "IVO ANDRIĆ" U PRIŠTINI BEOGRAD 09018743 102187732 2 11801-USTANOVE KULTURE 40800-VOŽDOVAC
601 02349 BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE NOVI SAD 08068402 100238983 2 11801-USTANOVE KULTURE 45700-NOVI SAD
601 02350 JUGOSLOVENSKA KINOTEKA-USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA BEOGRAD 07023804 101513422 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02351 ARHIV SRBIJE BEOGRAD 07032706 100207825 2 11801-USTANOVE KULTURE 40300-PALILULA
601 02352 ARHIV GRADA PRIŠTINE KOSOVSKA MITROVICA 09018760 102493112 2 11801-USTANOVE KULTURE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02353 ARHIV KOSOVA I METOHIJE KOSOVSKA MITROVICA 09018751 102493104 2 11801-USTANOVE KULTURE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02354 ISTORIJSKI ARHIV KOSOVSKA MITROVICA KOSOVSKA MITROVICA 09023844 101940225 2 11801-USTANOVE KULTURE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02355 ISTORIJSKI ARHIV GNJILANE GNJILANE 09027882 102493145 2 11801-USTANOVE KULTURE 48220-GNJILANE
601 02356 MEĐUKOMUNALNI ARHIV PEĆ KOSOVSKA MITROVICA 09009906 102493129 2 11801-USTANOVE KULTURE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02357 MEĐUOPŠTISKI ISTORIJSKI ARHIV PRIZREN KOSOVSKA MITROVICA 09006494 102493137 2 11801-USTANOVE KULTURE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02358 REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD 07010028 100291710 2 11801-USTANOVE KULTURE 40300-PALILULA
601 02359 POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE LEPOSAVIĆ 09018786 101815099 2 11801-USTANOVE KULTURE 48202-LEPOSAVIĆ
601 02360 FILMSKI CENTAR SRBIJE USTANOVA ZA OBAVLJANJE KULTURNO-OBRAZOVNE DELAT-USTN. KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA BEOGRAD 07017979 100119077 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02361 POKRAJINSKI KULTURNI CENTAR KOSOVSKA MITROVICA 09018808 102607316 2 11801-USTANOVE KULTURE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02362 KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA KOSOVA I METOHIJE GRAČANICA PRIŠTINA 09018824 102494095 2 11801-USTANOVE KULTURE 48230-GRAČANICA
601 02363 BEOGRADSKA FILHARMONIJA BEOGRAD 07023901 102060932 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02364 NARODNO POZORIŠTE U BEOGRADU BEOGRAD 07023863 100046437 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 02365 ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" BEOGRAD 07032773 101726857 2 11801-USTANOVE KULTURE 40300-PALILULA
601 02366 ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA KOSOVA I METOHIJE "VENAC" ČAGLAVICA PRIŠTINA 09018859 102631063 2 11801-USTANOVE KULTURE 48230-GRAČANICA
601 02367 NARODNO POZORIŠTE PRIŠTINA KOSOVSKA MITROVICA 09018832 102458213 2 11801-USTANOVE KULTURE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 04908 MUZEJ NA OTVORENOM "STARO SELO" SIROGOJNO ČAJETINA 06097553 101074359 2 11801-USTANOVE KULTURE 43702-ČAJETINA
601 07329 MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI JAGODINA 07114915 101731233 2 11801-USTANOVE KULTURE 43500-JAGODINA
601 64090 ARHIV JUGOSLAVIJE BEOGRAD 07030673 101288268 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 80408 CENTRALNI INSTITUT ZA KONZERVACIJU BEOGRAD 17756435 106306044 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 80633 REPUBLIČKA USTANOVA FILMSKE NOVOSTI BEOGRAD 17786890 106416169 2 11801-USTANOVE KULTURE 40200-STARI GRAD
601 96389 USTANOVA ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" BEOGRAD 17881523 109119018 2 11801-USTANOVE KULTURE 40300-PALILULA
601 11900 MINISTARSTVO ZDRAVLJA BEOGRAD 07000723 102199551 1 11900-MINISTARSTVO ZDRAVLJA 40200-STARI GRAD
601 11902 UPRAVA ZA BIOMEDICINU BEOGRAD 07000723 102199551 1 11902-UPRAVA ZA BIOMEDICINU 40200-STARI GRAD
601 50006 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE CRVENOG KRSTA SRBIJE BEOGRAD 07000723 102199551 1 50006-BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE CRVENOG KRSTA SRBIJE 40200-STARI GRAD
601 50052 BUDŽETSKI FOND ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI BEOGRAD 07000723 102199551 1 50052-BUDŽETSKI FOND ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI 40200-STARI GRAD
601 12500 DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE BEOGRAD 17604228 103948951 1 12500-DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE 40200-STARI GRAD
601 13400 MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA BEOGRAD 17693697 105007470 1 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40200-STARI GRAD
601 00155 CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I OMLADINE BEOGRAD 07094345 100286755 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40200-STARI GRAD
601 00156 ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE BEOGRAD BEOGRAD 06726267 100433111 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40800-VOŽDOVAC
601 00157 DOM ZA DECU I OMLADINU "JEFIMIJA" KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07144458 100320416 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41900-KRUŠEVAC
601 00158 DOM ZA DECU I OMLADINU "VERA BLAGOJEVIĆ" BANJA KOVILJAČA LOZNICA 07327943 101923660 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42200-LOZNICA
601 00159 DOM ZA DECU I OMLADINU "DUŠKO RADOVIĆ" NIŠ NIŠ 07333889 101531745 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42500-NIŠ
601 00160 ZAVOD ZA VASPITANJE OMLADINE NIŠ NIŠ 07211252 100338060 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42500-NIŠ
601 00161 CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE "MILOŠEVAC" MILOŠEVAC 07160666 101179275 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43240-VELIKA PLANA
601 00162 DOM ZA DECU I OMLADINU "PETAR RADOVANOVIĆ" UŽICE UŽICE 07216785 102469354 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43700-UŽICE
601 00164 ZAVOD ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE-KNJAŽEVAC KNJAŽEVAC 07127871 100631574 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44220-KNJAŽEVAC
601 00165 DOM ZA DECU I OMLADINU "STANKO PAUNOVIĆ" NEGOTIN 07129343 100776771 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44240-NEGOTIN
601 00166 USTANOVA ZA DECU I OMLADINU SOS DEČJE SELO "DR MILORAD PAVLOVIĆ" SREMSKA KAMENICA NOVI SAD 08160082 100805235 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45700-NOVI SAD
601 00167 DOM ZA DECU I OMLADINU "SPOMENAK" PANČEVO PANČEVO 08219184 101920690 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46000-PANČEVO
601 00168 DOM ZA DECU OMETENU U RAZVOJU "KOLEVKA" SUBOTICA SUBOTICA 08009317 100958662 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46600-SUBOTICA
601 00169 DOM ZA DECU I OMLADINU "VERA RADIVOJEVIĆ" BELA CRKVA BELA CRKVA 08031444 100864729 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46810-BELA CRKVA
601 00171 CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU BEOGRAD 07019157 101288696 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40200-STARI GRAD
601 00172 USTANOVA ZA DECU I MLADE "SREMČICA" BEOGRAD 07037317 102475457 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40600-ČUKARICA
601 00173 DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA "KULINA" ALEKSINAC ALEKSINAC 07106815 100313224 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42530-ALEKSINAC
601 00174 DOM ZA DECU I LICA OMETENA U RAZVOJU "DR NIKOLA ŠUMENKOVIĆ" PETROVAC NA MLAVI 07200226 101589921 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00175 USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE "GVOZDEN JOVANČIĆEVIĆ" VELIKI POPOVAC PETROVAC NA MLAVI 07200129 101592013 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00176 DOM VETERNIK VETERNIK 08066159 100734977 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45700-NOVI SAD
601 00177 DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU "SRCE U JABUCI" JABUKA PANČEVO 08006571 101920866 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46000-PANČEVO
601 00178 DOM ZA DECU I OMLADINU "MIROSLAV ANTIĆ-MIKA" SOMBOR SOMBOR 08159785 101836915 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46300-SOMBOR
601 00179 GERONTOLOŠKI CENTAR OBRENOVAC OBRENOVAC 17413821 101213130 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40610-OBRENOVAC
601 00180 USTANOVA "GERONTOLOŠKI CENTAR" BEOGRAD ZEMUN 07028768 100011573 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40700-NOVI BEOGRAD
601 00181 GERONTOLOŠKI CENTAR MLADENOVAC MLADENOVAC 17413805 101477704 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40810-MLADENOVAC
601 00182 GERONTOLOŠKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07151594 101576579 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41700-KRAGUJEVAC
601 00183 GERONTOLOŠKI CENTAR MATARUŠKA BANJA KRALJEVO 07325703 101247838 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41800-KRALJEVO
601 00184 GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07348436 100480567 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41900-KRUŠEVAC
601 00185 USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE "LESKOVAC" LESKOVAC 07139853 100412250 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42100-LESKOVAC
601 00186 GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ NIŠ 07174853 100617036 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42500-NIŠ
601 00187 GERONTOLOŠKI CENTAR "JELENAC" ALEKSINAC ALEKSINAC 07187556 100313312 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42530-ALEKSINAC
601 00188 DOM ZA SMEŠTAJ STARIH LICA DIMITROVGRAD DIMITROVGRAD 07295022 101045263 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42802-DIMITROVGRAD
601 00189 DOM ZA SMEŠTAJ I NEGU STARIH LICA PROKUPLJE PROKUPLJE 07345925 100413582 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43100-PROKUPLJE
601 00190 DOM ZA SMEŠTAJ STARIH LICA SMEDEREVO SMEDEREVO 07160887 100359820 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43200-SMEDEREVO
601 00191 GERONTOLOŠKI CENTAR JAGODINA JAGODINA 07245181 101158159 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43500-JAGODINA
601 00192 GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC ŠABAC 07120206 101230092 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43600-ŠABAC
601 00193 DOM ZA SMEŠTAJ STARIH LICA SURDULICA SURDULICA 07406487 100949225 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44102-SURDULICA
601 00194 GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC KNJAŽEVAC 06491669 100633924 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44220-KNJAŽEVAC
601 00195 GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA KIKINDA 08675406 100507352 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45500-KIKINDA
601 00196 USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE GERONTOLOŠKI CENTAR "NOVI SAD" NOVI SAD 08066191 102187298 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45700-NOVI SAD
601 00197 GERONTOLOŠKI CENTAR BAČKA PALANKA BAČKA PALANKA 08675384 100752723 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45710-BAČKA PALANKA
601 00198 GERONTOLOŠKI CENTAR PANČEVO PANČEVO 08247404 101059000 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46000-PANČEVO
601 00199 GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR SOMBOR 08064423 100016577 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46300-SOMBOR
601 00200 DOM ZA STARE I PENZIONERE APATIN APATIN 08063559 100964974 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46310-APATIN
601 00201 GERONTOLOŠKI CENTAR "SREM" RUMA RUMA 08026548 101338721 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46420-RUMA
601 00202 GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA SUBOTICA 08121249 100959794 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46600-SUBOTICA
601 00203 GERONTOLOŠKI CENTAR KANJIŽA KANJIŽA 08674973 100871793 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46610-KANJIŽA
601 00204 DOM ZA STARE I PENZIONERE MOL ADA 08018570 100983748 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46630-SENTA
601 00205 DOM ZA STARE I PENZIONERE KULA KULA 08171556 100262942 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46710-KULA
601 00206 GERONTOLOŠKI CENTAR BEČEJ BEČEJ 08083657 101981118 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46720-BEČEJ
601 00207 GERONTOLOŠKI CENTAR VRŠAC VRŠAC 08694672 102084269 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46800-VRŠAC
601 00208 GERONTOLOŠKI CENTAR ZRENJANIN ZRENJANIN 08002312 101163818 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46900-ZRENJANIN
601 00209 DOM ZA SMEŠTAJ DUŠEVNO OBOLELIH LICA "SVETI VASILIJE OSTROŠKI ČUDOTVORAC" NOVI BEČEJ NOVI BEČEJ 08020353 101430991 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46901-NOVI BEČEJ
601 00211 DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA ZEMUN ZEMUN 17413996 101543870 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40700-NOVI BEOGRAD
601 00212 ZAVOD ZA SMEŠTAJ ODRASLIH "MALE PČELICE" KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07151608 101578931 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41700-KRAGUJEVAC
601 00213 DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU TUTIN TUTIN 07175876 101347283 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42602-TUTIN
601 00214 DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "ČURUG" ČURUG ŽABALJ 08082235 100227763 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45702-TEMERIN
601 00215 DOM ZA LICA SA OŠTEĆENIM VIDOM "ZBRINJAVANJE" PANČEVO PANČEVO 08006601 101053708 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46000-PANČEVO
601 00216 DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU "OTTHON" STARA MORAVICA BAČKA TOPOLA BAČKA TOPOLA 08059080 101449566 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46620-BAČKA TOPOLA
601 00217 DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "1. OKTOBAR" STARI LEC PLANDIŠTE PLANDIŠTE 08027315 101239612 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46800-VRŠAC
601 00218 GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEOGRAD BEOGRAD 07781962 100350927 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40200-STARI GRAD
601 00219 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD STARA PAZOVA STARA PAZOVA 08150605 100486090 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40710-STARA PAZOVA
601 00220 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "DUNAV" INĐIJA INĐIJA 08150524 101438426 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40720-INĐIJA
601 00221 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ČAČAK ČAČAK 07181809 101120703 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41300-ČAČAK
601 00222 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LUČANI GUČA 07296959 101263661 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41302-GUČA
601 00223 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GORNJI MILANOVAC GORNJI MILANOVAC 07193416 101487834 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41320-GORNJI MILAN.
601 00224 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SOLIDARNOST" KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07151616 101459318 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41700-KRAGUJEVAC
601 00225 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "ŠUMADIJA" ZA OPŠTINE BATOČINA, RAČA I LAPOVO BATOČINA 07831668 102117593 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41702-BATOČINA
601 00226 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "KNIĆ" KNIĆ 17273256 101610655 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41704-KNIĆ
601 00227 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SAVA ILIĆ" ARANĐELOVAC ARANĐELOVAC 07122799 100994457 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41710-ARANĐELOVAC
601 00228 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KRALJEVO KRALJEVO 07154127 100239767 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41800-KRALJEVO
601 00229 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "TRSTENIK" TRSTENIK 07155093 101306649 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41810-TRSTENIK
601 00230 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE VRNJAČKA BANJA VRNJAČKA BANJA 07339275 102168034 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41820-VRNJAČKA BANJA
601 00231 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07144539 100320289 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41900-KRUŠEVAC
601 00232 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VARVARIN I ĆIĆEVAC ĆIĆEVAC 07413335 101509947 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41901-ĆIĆEVAC
601 00233 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ALEKSANDROVAC ALEKSANDROVAC 07241640 100365112 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41910-ALEKSANDROVAC
601 00234 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BRUS BRUS 07327366 101141209 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41930-BRUS
601 00235 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LESKOVAC LESKOVAC 07139896 101909661 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42100-LESKOVAC
601 00236 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA VLASOTINCE 07285523 100921669 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42102-VLASOTINCE
601 00237 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK BOJNIK 07312466 100371826 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42103-BOJNIK
601 00238 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MEDVEĐA MEDVEĐA 07324316 101465076 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42104-MEDVEĐA
601 00239 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LOZNICA LOZNICA 07122632 102275644 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42200-LOZNICA
601 00240 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "MALI ZVORNIK" MALI ZVORNIK 07378084 101361609 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42201-MALI ZVORNIK
601 00241 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "LJUBOVIJA" LJUBOVIJA 07209177 102426784 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42210-LJUBOVIJA
601 00242 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "21. SEPTEMBAR" KRUPANJ KRUPANJ 07313942 101395844 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42220-KRUPANJ
601 00243 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MEROŠINA MEROŠINA 07347154 100874634 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42500-NIŠ
601 00244 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DOLJEVAC DOLJEVAC 07336373 100491632 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42500-NIŠ
601 00245 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GADŽIN HAN GADŽIN HAN 07396805 100707283 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42500-NIŠ
601 00246 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SVETI SAVA" NIŠ NIŠ 07187882 100668007 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42500-NIŠ
601 00247 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "BRANKO MILOVANOVIĆ-CIGA" BELA PALANKA BELA PALANKA 07300395 100821704 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42803-BELA PALANKA
601 00248 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE SVRLJIG SVRLJIG 07301740 101006943 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42502-SVRLJIG
601 00249 CENTAR ZA SOCIJALNI RADOPŠTINE ALEKSINAC ALEKSINAC 07106831 100304703 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42530-ALEKSINAC
601 00250 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI PAZAR NOVI PAZAR 07191383 101795802 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42600-NOVI PAZAR
601 00251 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUTIN TUTIN 07274122 101346471 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42602-TUTIN
601 00252 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD RAŠKA RAŠKA 07300522 101274912 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42610-RAŠKA
601 00253 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SJENICA SJENICA 07286236 100945570 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42620-SJENICA
601 00255 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MALO CRNIĆE MALO CRNIĆE 07341920 101337495 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42900-POŽAREVAC
601 00256 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽAREVAC POŽAREVAC 07160992 102254953 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42900-POŽAREVAC
601 00257 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI I ŽAGUBICA PETROVAC NA MLAVI 07287194 101585418 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00258 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE I GOLUBAC VELIKO GRADIŠTE 07309104 102136089 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42920-VELIKO GRADIŠTE
601 00259 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU KUČEVO KUČEVO 07291744 101278129 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42940-KUČEVO
601 00260 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE ŽABARI ŽABARI 06334946 101380859 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42960-ŽABARI
601 00261 OPŠTINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVA VAROŠ NOVA VAROŠ 07399871 101067243 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43010-NOVA VAROŠ
601 00262 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "PRIBOJ" PRIBOJ 07111371 101203907 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43020-PRIBOJ NA LIMU
601 00263 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "DOBRIČ" ŽITORAĐA 07830157 100763149 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43100-PROKUPLJE
601 00264 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "BLACE" BLACE 07341342 102467019 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43110-BLACE
601 00265 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "BOROVNJAK" KURŠUMLIJA KURŠUMLIJA 07412479 100622597 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43120-KURŠUMLIJA
601 00266 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SMEDEREVO SMEDEREVO 07143303 100972468 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43200-SMEDEREVO
601 00267 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SMEDEREVSKA PALANKA SMEDEREVSKA PALANKA 07159552 101386751 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43230-SMED. PALANKA
601 00268 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE VELIKA PLANA VELIKA PLANA 07275471 101178383 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43240-VELIKA PLANA
601 00269 GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD JAGODINA JAGODINA 07245190 102136290 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43500-JAGODINA
601 00270 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SVILAJNAC" SVILAJNAC 07322348 101473759 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43501-SVILAJNAC
601 00271 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "ĆUPRIJA" ĆUPRIJA 07166893 101373482 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43503-ĆUPRIJA
601 00272 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "ŠABAC" ŠABAC 07170602 100084065 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43600-ŠABAC
601 00273 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "BOGATIĆ" BOGATIĆ 07345054 101441650 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43601-BOGATIĆ
601 00274 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE VLADIMIRCI VLADIMIRCI 07396244 101403939 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43602-VLADIMIRCI
601 00275 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "KOCELJEVA" KOCELJEVA 07354983 101399216 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43603-KOCELJEVA
601 00276 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "UŽICE" UŽICE 07157681 102157181 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43700-UŽICE
601 00277 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ARILJE ARILJE 07344368 100800811 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43701-ARILJE
601 00278 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ČAJETINA ČAJETINA 07401841 101075419 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43702-ČAJETINA
601 00279 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "BAJINA BAŠTA" BAJINA BAŠTA 07343094 101959759 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43710-BAJINA BAŠTA
601 00280 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD IVANJICA IVANJICA 07271115 101063025 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43720-IVANJICA
601 00281 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ KOSJERIĆ 07341911 101088982 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43730-KOSJERIĆ
601 00282 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽEGA POŽEGA 07112475 101004425 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43740-POŽEGA
601 00283 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "KOLUBARA" VALJEVO VALJEVO 07096780 101899624 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43900-VALJEVO
601 00284 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "NAPREDAK" OSEČINA OSEČINA 07382707 101598551 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43901-OSEČINA
601 00285 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "UB" UB 07327994 101351017 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43910-UB
601 00286 ZAJEDNIČKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SOLIDARNOST" ZA OPŠTINE LJIG, LAJKOVAC I MIONICU LJIG 07301928 101285101 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43930-LJIG
601 00287 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRANJE VRANJE 07205864 100404151 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44100-VRANJE
601 00288 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BUJANOVAC BUJANOVAC 07201036 100367838 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44101-BUJANOVAC
601 00289 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SURDULICA SURDULICA 07285302 100949292 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44102-SURDULICA
601 00290 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VLADIČIN HAN VLADIČIN HAN 07287119 100924892 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44103-VLADIČIN HAN
601 00291 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PREŠEVO PREŠEVO 07262752 100954714 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44104-PREŠEVO
601 00292 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TRGOVIŠTE TRGOVIŠTE 07283598 101465871 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44105-TRGOVIŠTE
601 00293 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "ZAJEČAR" ZAJEČAR 07147970 101757477 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44200-ZAJEČAR
601 00294 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "BOLJEVAC" BOLJEVAC 17530089 100704943 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44210-BOLJEVAC
601 00295 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "DR MIHAJLO STUPAR" KNJAŽEVAC KNJAŽEVAC 07208332 100631156 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44220-KNJAŽEVAC
601 00296 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "BOR" BOR 07130368 100628745 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44230-BOR
601 00297 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NEGOTIN NEGOTIN 07129351 100777709 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44240-NEGOTIN
601 00298 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLADOVO KLADOVO 07254989 100697686 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44260-KLADOVO
601 00299 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MAJDANPEK MAJDANPEK 07213697 100623854 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44270-MAJDANPEK
601 00300 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SOKOBANJA" SOKOBANJA 07992432 102023652 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44280-SOKO BANJA
601 00301 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA KIKINDA 08021040 100579730 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45500-KIKINDA
601 00302 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA NOVI SAD 08154902 101706047 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45700-NOVI SAD
601 00303 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE TEMERIN TEMERIN 08233527 100817183 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45702-TEMERIN
601 00304 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE ŽABALJ I TITEL "SOLIDARNOST" ŽABALJ 08467242 101754835 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45702-TEMERIN
601 00306 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČ BAČ 08281599 102115844 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45711-BAČ
601 00307 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "KOVAČICA" KOVAČICA 08190852 100873027 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46000-PANČEVO
601 00308 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SOLIDARNOST" PANČEVO PANČEVO 08006610 101059180 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46000-PANČEVO
601 00309 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "1. MART" ALIBUNAR ALIBUNAR 08271950 101083777 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46001-ALIBUNAR
601 00310 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "KOVIN" KOVIN 08171343 101407670 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46010-KOVIN
601 00311 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SOMBOR SOMBOR 08064431 100016528 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46300-SOMBOR
601 00312 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD APATIN APATIN 08181420 100964829 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46310-APATIN
601 00313 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "ODŽACI" ODŽACI 08165521 101430098 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46320-ODŽACI
601 00314 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SAVA" SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA 08016046 100588363 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46400-SREM. MITROVICA
601 00315 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "PEĆINCI" PEĆINCI 08217017 100399087 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46401-PEĆINCI
601 00316 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "ŠID" ŠID 08133581 100929273 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46410-ŠID
601 00317 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA RUMA 08026572 101916425 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46420-RUMA
601 00318 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SUBOTICA SUBOTICA 08009350 100959972 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46600-SUBOTICA
601 00319 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KANJIŽA KANJIŽA 08148872 100871752 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46610-KANJIŽA
601 00320 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAČKA TOPOLA I MALI IĐOŠ BAČKA TOPOLA 08130710 101449412 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46620-BAČKA TOPOLA
601 00321 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SENTA SENTA 08117039 101105101 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46630-SENTA
601 00322 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ADA ADA 08154724 101093352 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46630-SENTA
601 00323 GERONTOLOŠKI CENTAR VRBAS VRBAS 08798494 103101785 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46700-VRBAS
601 00324 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRBAS VRBAS 08564078 100639206 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46700-VRBAS
601 00325 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SRBOBRAN SRBOBRAN 08839638 101813964 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46700-VRBAS
601 00326 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KULA KULA 08005362 100260936 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46710-KULA
601 00327 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ BEČEJ 08144303 100737919 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46720-BEČEJ
601 00328 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRŠAC VRŠAC 08010242 100595480 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46800-VRŠAC
601 00329 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "8. MAJ" BELA CRKVA BELA CRKVA 08160830 100866763 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46810-BELA CRKVA
601 00330 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA ZRENJANINA ZRENJANIN 08002355 101165032 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46900-ZRENJANIN
601 00331 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI BEČEJ NOVI BEČEJ 08220638 101431285 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46901-NOVI BEČEJ
601 00332 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SEČANJ SEČANJ 08203989 101358483 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46902-SEČANJ
601 00334 MEĐUOPŠTINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOSOVSKA MITROVICA KOSOVSKA MITROVICA 09024093 101261936 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 48200-KOSOV. MITROVICA
601 00335 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VUČITRN KOSOVSKA MITROVICA 09044388 101263160 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 48200-KOSOV. MITROVICA
601 00336 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SRBICA KOSOVSKA MITROVICA 09044515 101985279 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 48200-KOSOV. MITROVICA
601 00337 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LEPOSAVIĆ LEPOSAVIĆ 09085483 101262505 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 48202-LEPOSAVIĆ
601 00338 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZUBIN POTOK ZUBIN POTOK 09132287 102105679 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 48204-ZUBIN POTOK
601 00339 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOSOVSKA KAMENICA GNJILANE 09041397 101920286 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 48220-GNJILANE
601 00340 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŠTRPCE ŠTRPCE 09090738 100056199 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 48270-ŠTRPCE
601 00341 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "DESPOTOVAC" DESPOTOVAC 07332912 100885022 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43502-DESPOTOVAC
601 00342 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LEBANE LEBANE 07186703 100529438 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42101-LEBANE
601 00343 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU ČOKA ČOKA 08787905 102915296 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46630-SENTA
601 00344 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SA DOMSKIM ODELJENJEM I DNEV. CENTROM ZA SMEŠT. STARIH I PENZIONERA NOVI KNEŽEVAC NOVI KNEŽEVAC 08787891 102922884 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45510-NOVI KNEŽEVAC
601 00345 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "PARAĆIN" PARAĆIN 07301278 100876087 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43504-PARAĆIN
601 02648 DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA DOLJEVAC DOLJEVAC 17529781 103149822 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42500-NIŠ
601 06845 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "PRIJEPOLJE" PRIJEPOLJE 07282630 100809716 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43000-PRIJEPOLJE
601 06951 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "TOPLICA" PROKUPLJE PROKUPLJE 07107579 100415300 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43100-PROKUPLJE
601 09543 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BOSILEGRAD BOSILEGRAD 17548549 103247004 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 44130-BOSILEGRAD
601 09608 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRIŠTINA, OBILIĆ I KOSOVO POLJE PRIŠTINA 09019154 103435162 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 48230-GRAČANICA
601 09873 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLANDIŠTE PLANDIŠTE 08843031 103852625 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46800-VRŠAC
601 09895 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE REKOVAC REKOVAC 17634704 103995601 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43505-REKOVAC
601 10069 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PIROT PIROT 17651285 104231401 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42800-PIROT
601 10087 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DIMITROVGRAD DIMITROVGRAD 17652052 104356852 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42802-DIMITROVGRAD
601 59023 REPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU BEOGRAD 17647245 104489843 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40200-STARI GRAD
601 80001 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BABUŠNICA BABUŠNICA 17583140 104353612 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42801-BABUŠNICA
601 80007 DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA BLACE-TRBUNJE BLACE 17656848 104415129 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43110-BLACE
601 80026 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽITIŠTE ŽITIŠTE 08860980 104517283 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46904-ŽITIŠTE
601 80027 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "NOVA CRNJA" NOVA CRNJA 08860998 104527458 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46903-NOVA CRNJA
601 80049 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "OPOVO" OPOVO 08863318 104650357 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46000-PANČEVO
601 80070 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKA PALANKA BAČKA PALANKA 08865019 104706786 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45710-BAČKA PALANKA
601 80071 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC BAČKI PETROVAC 08865027 104700631 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 45701-BAČKI PETROVAC
601 80162 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RAŽANJ RAŽANJ 17681958 104943260 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42503-RAŽANJ
601 80259 CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE BEOGRAD BEOGRAD 17738453 105736939 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40300-PALILULA
601 80852 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE IRIG IRIG 08919569 106742209 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 46420-RUMA
601 80934 CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE-NIŠ NIŠ 17817612 107171593 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 42500-NIŠ
601 80937 CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE-ĆUPRIJA ĆUPRIJA 17820583 107174952 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 43503-ĆUPRIJA
601 80940 CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 17821318 107183589 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 41700-KRAGUJEVAC
601 80987 CENTAR ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA BEOGRAD 17839934 107615111 2 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40200-STARI GRAD
601 13401 UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU BEOGRAD 17693697 105007470 1 13401-UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 40200-STARI GRAD
601 13403 USTANOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSAI SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA BEOGRAD 17693697 105007470 5 13400-MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 40200-STARI GRAD
601 09883 FOND SOLIDARNOSTI BEOGRAD 17605488 103974347 2 13403-USTANOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSAI SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA 40200-STARI GRAD
601 59007 SOCIJALNO EKONOMSKI SAVET REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 17601342 103845314 2 13403-USTANOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSAI SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA 40200-STARI GRAD
601 50010 INSPEKTORAT ZA RAD BEOGRAD 17693697 105007470 1 50010-INSPEKTORAT ZA RAD 40200-STARI GRAD
601 50021 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM BEOGRAD 17693697 105007470 1 50021-BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM 40200-STARI GRAD
601 50023 BUDŽETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE BEOGRAD 17693697 105007470 1 50023-BUDŽETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 40200-STARI GRAD
601 50038 BUDŽETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM BEOGRAD 17693697 105007470 1 50038-BUDŽETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM 40200-STARI GRAD
601 13700 MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA BEOGRAD 17329235 102199748 1 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 13701 OSNOVNO OBRAZOVANJE BEOGRAD 17329235 102199748 5 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 00383 OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA BARUH" BEOGRAD 07002939 100051936 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00384 OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA MIŠIĆ" BEOGRAD 07001835 100268168 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00385 OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA RADOMIR PUTNIK" BEOGRAD 07001797 100219615 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00386 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" BEOGRAD 07002912 101953815 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00387 OSNOVNA ŠKOLA "DR DRAGAN HERCOG" BEOGRAD 07002092 101885343 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00388 OSNOVNA ŠKOLA "DRINKA PAVLOVIĆ" BEOGRAD 07002947 100052861 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00389 OSNOVNA ŠKOLA "ISIDORA SEKULIĆ" BEOGRAD 07001819 100348048 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00390 OSNOVNA ŠKOLA "KRALJ PETAR PRVI" BEOGRAD 07002882 100043049 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00391 OSNOVNA ŠKOLA "MIHAILO PETROVIĆ-ALAS" BEOGRAD 07002955 102016372 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00392 OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ" BEOGRAD 07001851 101885302 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00393 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJKA LAKIĆ" BEOGRAD 07001843 100181062 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00394 OSNOVNA ŠKOLA "SKADARLIJA" BEOGRAD 07002904 100118898 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00396 OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANJA" BEOGRAD 07001827 100222850 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 00397 OGLEDNA OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV RIBNIKAR" BEOGRAD 07004290 100158846 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00398 OSNOVNA ŠKOLA "1300 KAPLARA" BEOGRAD 17415450 101468398 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00399 OSNOVNA ŠKOLA "VASA PELAGIĆ" BEOGRAD 07004362 101727920 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00400 OSNOVNA ŠKOLA "RADE DRAINAC" BEOGRAD 07004346 100254469 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00401 OSNOVNA ŠKOLA "VELJKO DUGOŠEVIĆ" BEOGRAD 07004702 100032528 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00402 OSNOVNA ŠKOLA "VLADA AKSENTIJEVIĆ" BEOGRAD 07004443 100245020 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00403 OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV PETKOVIĆ-DIS" BEOGRAD 07004796 100025086 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00404 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" BEOGRAD 07042213 101553172 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00405 OSNOVNA ŠKOLA "DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ" BEOGRAD 17417908 100008060 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00406 OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOJLO DUDIĆ" BEOGRAD 07004788 101718865 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00407 OSNOVNA ŠKOLA "ZAGA MALIVUK" BEOGRAD 07004460 101726824 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00408 OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" BEOGRAD 07009763 101990159 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00409 OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MILUTINOVIĆ" BEOGRAD 07049846 100123522 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00410 OSNOVNA ŠKOLA "JELENA ĆETKOVIĆ" BEOGRAD 07004761 100003523 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00411 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN MIODRAGOVIĆ" BEOGRAD 07004257 100289516 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00412 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" BEOGRAD 07004397 101518081 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00413 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" BEOGRAD 07004435 100213209 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00414 OSNOVNA ŠKOLA "MARIJA BURSAĆ" BEOGRAD 07041462 101850706 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00415 OSNOVNA ŠKOLA "KRALJ PETAR II KARAĐORĐEVIĆ" BEOGRAD 07004249 100299366 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00416 OSNOVNA ŠKOLA "NH SINIŠA NIKOLAJEVIĆ" BEOGRAD 07004281 100293754 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00417 OSNOVNA ŠKOLA "OLGA PETROV" BEOGRAD 07004389 101728272 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00418 OSNOVNA ŠKOLA "OSLOBODIOCI BEOGRADA" BEOGRAD 07004451 100206068 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00419 OSNOVNA ŠKOLA "PAVLE SAVIĆ" NOVO MIRIJEVO BEOGRAD 17053884 101723189 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00420 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BEOGRAD BEOGRAD 07018843 100292665 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00421 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" BEOGRAD 07004265 100288907 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00422 OSNOVNA ŠKOLA "STARINA NOVAK" BEOGRAD 07004419 101520735 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00423 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN DUKIĆ" BEOGRAD 07004486 100206654 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00424 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SREMAC" BEOGRAD 07004478 100207702 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00425 OSNOVNA ŠKOLA "DR ARČIBALD RAJS" BEOGRAD 07004354 100208088 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00426 OSNOVNA ŠKOLA "ĆIRILO I METODIJE" BEOGRAD 17417916 100004702 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00427 OSNOVNA ŠKOLA "FILIP VIŠNJIĆ" BEOGRAD 07004427 100210152 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 00428 OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" GROCKA 07089104 101187082 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40330-GROCKA
601 00429 OSNOVNA ŠKOLA "ILIJA GARAŠANIN" GROCKA 07035241 101181090 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40330-GROCKA
601 00430 OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" GROCKA 07035217 101185930 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40330-GROCKA
601 00431 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" VRČIN GROCKA 07035233 101953139 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40330-GROCKA
601 00432 OSNOVNA ŠKOLA "MIĆA STOJKOVIĆ" UMČARI GROCKA 07048084 101953147 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40330-GROCKA
601 00433 OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" GROCKA 07035209 101552900 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40330-GROCKA
601 00434 OSNOVNA ŠKOLA "14. OKTOBAR" KNEŽEVAC BEOGRAD 07004001 100173206 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00435 OSNOVNA ŠKOLA "ACA MILOSAVLJEVIĆ" BEOGRAD 07094418 101031199 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00436 OSNOVNA ŠKOLA "BANOVIĆ STRAHINJA" BEOGRAD 07009224 100575896 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00437 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BEOGRAD 07463669 101018761 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00438 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO ĆOPIĆ" BEOGRAD BEOGRAD 07094108 100170168 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00439 OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA JERKOVIĆ" BEOGRAD 07014350 101017111 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00440 OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN DEČANSKI" BEOGRAD 07014368 101031721 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00441 OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR ROLOVIĆ" BEOGRAD 07049803 100226481 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00442 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" SREMČICA BEOGRAD 06193021 100115395 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00443 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BEOGRAD 07007914 101013080 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00444 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠKO RADOVIĆ" BEOGRAD 07014384 101015403 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00445 OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE KRSTIĆ" BEOGRAD 07014325 100114933 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00446 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" BEOGRAD 07003986 101991895 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00447 OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" BEOGRAD 07003960 102185984 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00448 OSNOVNA ŠKOLA "JOSIF PANČIĆ" BEOGRAD 07014317 101014076 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00449 OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" BEOGRAD 07014376 101031158 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00450 OSNOVNA ŠKOLA "KOSTA ABRAŠEVIĆ" BEOGRAD 07004010 100169916 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00451 OSNOVNA ŠKOLA "LJUBA NENADOVIĆ" BEOGRAD 07014341 101016406 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00452 OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV ANTIĆ" BEOGRAD 07009232 101018091 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00453 OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ CRNJANSKI" BEOGRAD 06042988 101032259 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00454 OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" BEOGRAD 07003994 100226248 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00455 OSNOVNA ŠKOLA "PAVLE POPOVIĆ" VRANIĆ BEOGRAD 07001185 100141791 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00456 OSNOVNA ŠKOLA "UJEDINJENE NACIJE" BEOGRAD 07094809 102004473 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00457 OSNOVNA ŠKOLA "FILIP KLJAJIĆ-FIĆA" BEOGRAD 07014333 100416306 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00458 OSNOVNA ŠKOLA "FRANCE PREŠERN" BEOGRAD 07003978 102150091 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 00459 OSNOVNA ŠKOLA "14. OKTOBAR" OBRENOVAC OBRENOVAC 07047916 101209163 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40610-OBRENOVAC
601 00460 OSNOVNA ŠKOLA "DRAŽEVAC" OBRENOVAC 07038704 101217608 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40610-OBRENOVAC
601 00461 OSNOVNA ŠKOLA "GRABOVAC" OBRENOVAC 07038712 101213332 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40610-OBRENOVAC
601 00462 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" OBRENOVAC 07038674 101214237 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40610-OBRENOVAC
601 00463 PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA OBRENOVAC 07038682 101212846 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40610-OBRENOVAC
601 00464 OSNOVNA ŠKOLA "POSAVSKI PARTIZANI" OBRENOVAC 07038747 101215543 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40610-OBRENOVAC
601 00465 OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVOJIN PERIĆ" OBRENOVAC 07047509 101213412 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40610-OBRENOVAC
601 00466 OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" SKELA OBRENOVAC 07038739 101214500 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40610-OBRENOVAC
601 00467 OSNOVNA ŠKOLA "VOJISLAV-VOKA SAVIĆ" LAZAREVAC 07007884 102129952 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40620-LAZAREVAC
601 00468 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" STEPOJEVAC LAZAREVAC 07020821 101130442 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40620-LAZAREVAC
601 00469 OSNOVNA ŠKOLA "DIŠA ĐURĐEVIĆ" VREOCI LAZAREVAC 07020805 101135342 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40620-LAZAREVAC
601 00470 OSNOVNA ŠKOLA "DULE KARAKLAJIĆ" LAZAREVAC 07020830 101136427 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40620-LAZAREVAC
601 00471 OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ LAZAR" LAZAREVAC 17057375 101135916 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40620-LAZAREVAC
601 00472 OSNOVNA ŠKOLA "MILORAD LABUDOVIĆ-LABUD" LAZAREVAC 07020848 101138658 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40620-LAZAREVAC
601 00473 OSNOVNA ŠKOLA "MIHAILO MLADENOVIĆ-SELJA" LAZAREVAC 07010265 101130910 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40620-LAZAREVAC
601 00474 OSNOVNA ŠKOLA "RUDOVCI" LAZAREVAC 07020813 101138561 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40620-LAZAREVAC
601 00475 OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN PENEZIĆ-KRCUN" LAZAREVAC 07010273 101132782 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40620-LAZAREVAC
601 00476 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" VELIKI CRLJANI LAZAREVAC 07010257 101136494 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40620-LAZAREVAC
601 00477 OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ SIMA MARKOVIĆ" BARAJEVO 07001193 101412064 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40630-BARAJEVO
601 00478 OSNOVNA ŠKOLA "20. OKTOBAR" NOVI BEOGRAD 07053967 100137179 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00479 OSNOVNA ŠKOLA "22. OKTOBAR" SURČIN 07021194 100193382 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00480 OSNOVNA ŠKOLA "BORISLAV PEKIĆ" NOVI BEOGRAD 17412434 101954553 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00481 OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO PALKOVLJEVIĆ-PINKI" ZEMUN 07021208 100130329 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00482 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO PEŠIĆ" ZEMUN 07019548 100129031 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00483 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" NOVI BEOGRAD 07029705 102197540 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00484 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BATAJNICA ZEMUN 07021038 100093476 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00485 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BOLJEVCI SURČIN 07021216 101541600 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00486 OSNOVNA ŠKOLA "VLADA OBRADOVIĆ-KAMENI" NOVI BEOGRAD 07053657 101200859 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00487 OSNOVNA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" JAKOVO SURČIN 07021224 101541691 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00488 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" SURČIN SURČIN 07021135 100203129 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00489 OSNOVNA ŠKOLA "GAVRILO PRINCIP" ZEMUN 07021143 100129697 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00490 OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA VAROŠ" ZEMUN 07021097 100010765 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00492 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN VUKASOVIĆ-DIOGEN" BEČMEN SURČIN 07019491 100130499 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00493 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠKO RADOVIĆ" NOVI BEOGRAD 07029764 101712776 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00494 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO STRUGAR" NOVI BEOGRAD 07029683 101554204 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00495 OSNOVNA ŠKOLA "KRALJ ALEKSANDAR I" NOVI BEOGRAD 07029675 101671007 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00496 OSNOVNA ŠKOLA "NADEŽDA PETROVIĆ" NOVI BEOGRAD 07029667 102041629 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00497 OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GUNDULIĆ" NOVI BEOGRAD 07029721 101713214 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00498 OSNOVNA ŠKOLA "ILIJA BIRČANIN" ZEMUN 07021178 100015486 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00499 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ" NOVI BEOGRAD 07029730 100228223 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00500 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN STERIJA POPOVIĆ" NOVI BEOGRAD 07029632 101831744 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00501 OSNOVNA ŠKOLA "LAZAR SAVATIĆ" ZEMUN 07021186 100200489 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00502 OSNOVNA ŠKOLA "MAJKA JUGOVIĆA" ZEMUN 07021046 100129023 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00503 OSNOVNA ŠKOLA "MARKO OREŠKOVIĆ" NOVI BEOGRAD 07029659 101200570 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00504 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN RAKIĆ" NOVI BEOGRAD 07029748 101831752 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00505 OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" NOVI BEOGRAD NOVI BEOGRAD 07457057 101201562 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00506 OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" ZEMUN 07021054 101952672 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00507 OSNOVNA ŠKOLA "RADE KONČAR" ZEMUN 07021062 101540352 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00508 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" NOVI BEOGRAD 07029691 101553349 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00509 OSNOVNA ŠKOLA "RATKO MITROVIĆ" NOVI BEOGRAD 07029756 101555279 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00510 OSNOVNA ŠKOLA "SVETISLAV GOLUBOVIĆ-MITRALJETA" ZEMUN 07021259 100014810 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00511 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ" ZEMUN 07021089 100016042 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00512 OSNOVNA ŠKOLA "LAZA KOSTIĆ" NOVI BEOGRAD 07060467 101670498 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00513 OSNOVNA ŠKOLA "SONJA MARINKOVIĆ" ZEMUN 07021151 100198780 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00514 OSNOVNA ŠKOLA "STANKO MARIĆ" UGRINOVCI ZEMUN 07021160 100194246 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00515 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SREMAC" DOBANOVCI SURČIN 07021127 100130503 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00516 OSNOVNA ŠKOLA "SUTJESKA" ZEMUN 07021119 101540980 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00517 OSNOVNA ŠKOLA "KNEGINJA MILICA" NOVI BEOGRAD 07087381 101681449 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 00518 OSNOVNA ŠKOLA "23. OKTOBAR" GOLUBINCI STARA PAZOVA 08011257 100534669 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40710-STARA PAZOVA
601 00519 OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO PALKOVLJEVIĆ-PINKI" STARA PAZOVA 08011290 100535014 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40710-STARA PAZOVA
601 00520 OSNOVNA ŠKOLA "VERA MIŠČEVIĆ" BELEGIŠ STARA PAZOVA 08165912 100532224 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40710-STARA PAZOVA
601 00521 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN HADŽIĆ" VOJKA STARA PAZOVA 08011214 100531377 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40710-STARA PAZOVA
601 00522 OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" NOVI BANOVCI STARA PAZOVA 08165904 100532546 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40710-STARA PAZOVA
601 00523 OSNOVNA ŠKOLA "RASTKO NEMANJIĆ-SVETI SAVA" NOVA PAZOVA STARA PAZOVA 08112614 100536863 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40710-STARA PAZOVA
601 00524 OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN SAVKOVIĆ" STARI BANOVCI STARA PAZOVA 08165882 100532458 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40710-STARA PAZOVA
601 00525 OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ JANKO ČMELIK" STARA PAZOVA 08011192 102151002 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40710-STARA PAZOVA
601 00526 OSNOVNA ŠKOLA "22. JUL" KRČEDIN INĐIJA 08003998 101438153 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40720-INĐIJA
601 00527 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" MARADIK INĐIJA 08003963 100703119 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40720-INĐIJA
601 00528 OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA GRULOVIĆ" BEŠKA INĐIJA 08004013 101438188 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40720-INĐIJA
601 00529 OSNOVNA ŠKOLA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ" NOVI SLANKAMEN INĐIJA 08003971 101489821 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40720-INĐIJA
601 00530 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN JERKOVIĆ" INĐIJA 08004005 100702206 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40720-INĐIJA
601 00531 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" INĐIJA 08003882 100703080 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40720-INĐIJA
601 00532 OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" INĐIJA 08003980 100702079 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40720-INĐIJA
601 00533 OSNOVNA ŠKOLA "RUŽA ĐURĐEVIĆ-CRNA" ČORTANOVCI INĐIJA 08004030 100701090 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40720-INĐIJA
601 00534 OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN BAJIĆ-PAJA" NOVI KARLOVCI INĐIJA 08004021 101488097 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40720-INĐIJA
601 00535 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" BEOGRAD 07017235 101734519 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00536 OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ" BEOGRAD 07014554 100164602 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00537 OSNOVNA ŠKOLA "VASA ČARAPIĆ" BELI POTOK BEOGRAD 07017260 101746152 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00538 OSNOVNA ŠKOLA "VESELIN MASLEŠA" BEOGRAD 07017294 101732994 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00539 OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA PUTNIK" RIPANJ BEOGRAD 07017251 101746056 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00540 OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA STEPA" BEOGRAD BEOGRAD 07017278 100382175 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00541 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" RIPANJ BEOGRAD 07017286 101736987 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00542 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BEOGRAD 17416944 100382845 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00543 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA DANIČIĆ" BEOGRAD 07017308 101951965 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00544 OSNOVNA ŠKOLA "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" BEOGRAD 07019912 101739170 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00545 OSNOVNA ŠKOLA "JAJINCI" JAJINCI BEOGRAD 07017316 100382183 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00546 OSNOVNA ŠKOLA "JANKO VESELINOVIĆ" BEOGRAD 07017227 100164299 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00547 OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" BEOGRAD 07017219 101739418 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00548 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN Đ. MILIĆEVIĆ" BEOGRAD 17412604 100433082 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00549 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SINĐELIĆ" BEOGRAD 07004745 101723919 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00550 OSNOVNA ŠKOLA "FILIP FILIPOVIĆ" BEOGRAD 07017197 102174443 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00551 ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "VOŽD" BEOGRAD 17091212 100021850 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 00552 OSNOVNA ŠKOLA "BISA SIMIĆ" MLADENOVAC 07007175 101960945 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40810-MLADENOVAC
601 00553 OSNOVNA ŠKOLA "BORA LAZIĆ" MLADENOVAC 17075411 102069173 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40810-MLADENOVAC
601 00554 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" MLADENOVAC MLADENOVAC 07007183 101478640 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40810-MLADENOVAC
601 00555 OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVOMIR SAVKOVIĆ" MLADENOVAC 07007191 101481452 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40810-MLADENOVAC
601 00556 OSNOVNA ŠKOLA "KOSTA ĐUKIĆ" MLADENOVAC 07007205 101283243 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40810-MLADENOVAC
601 00557 OSNOVNA ŠKOLA "MILICA MILOŠEVIĆ" MLADENOVAC 07007213 101961585 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40810-MLADENOVAC
601 00558 OSNOVNA ŠKOLA "MOMČILO ŽIVOJINOVIĆ" MLADENOVAC 07011059 101481731 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40810-MLADENOVAC
601 00559 OSNOVNA ŠKOLA "JANKO KATIĆ" SOPOT 07003579 100189396 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40820-SOPOT
601 00560 OSNOVNA ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" SOPOT 07003544 100150077 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40820-SOPOT
601 00561 OSNOVNA ŠKOLA "MILORAD MIĆA MARKOVIĆ" SOPOT 07003587 101761408 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40820-SOPOT
601 00562 OSNOVNA ŠKOLA "CANA MARJANOVIĆ" SOPOT 07003552 101848990 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 40820-SOPOT
601 00563 OSNOVNA ŠKOLA "22. DECEMBAR" DONJA TREPČA ČAČAK 07182031 100891426 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00564 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ČAČAK ČAČAK 07182660 101114223 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00565 OSNOVNA ŠKOLA "BOŽO TOMIĆ" PRIJEVOR ČAČAK 07206003 101108209 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00566 OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV PETKOVIĆ-DIS" ZABLAĆE ČAČAK 07181574 100483807 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00567 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" ČAČAK ČAČAK 07182597 101107685 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00568 OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV PETROVIĆ" SLATINA ČAČAK 07182619 102048185 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00569 OSNOVNA ŠKOLA "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ" ČAČAK 07182643 101291770 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00570 OSNOVNA ŠKOLA "TATOMIR ANĐELIĆ" MRČAJEVCI ČAČAK 07182635 100483657 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00571 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI ĐAKON AVAKUM" TRNAVA ČAČAK 07181612 100483761 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00572 OSNOVNA ŠKOLA "MILICA PAVLOVIĆ" ČAČAK 07182007 100483286 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00573 OSNOVNA ŠKOLA "ĐENERAL MARKO Đ.KATANIĆ" BRESNICA ČAČAK 07182589 101290744 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00574 OSNOVNA ŠKOLA "RATKO MITROVIĆ" ČAČAK 07182511 101300716 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00575 OSNOVNA ŠKOLA "STEPA STEPANOVIĆ" GORNJA GOREVNICA ČAČAK 07182651 102047720 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00576 OSNOVNA ŠKOLA "TANASKO RAJIĆ" ČAČAK 07182546 101886055 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00577 OSNOVNA ŠKOLA "FILIP FILIPOVIĆ" ČAČAK 07182015 101290584 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00578 OSNOVNA ŠKOLA "PRELJINA" PRELJINA ČAČAK 07181663 101552160 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 00579 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN BLAGOJEVIĆ" LUČANI 07146434 101267478 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41301-LUČANI
601 00580 OSNOVNA ŠKOLA "AKADEMIK MILENKO ŠUŠIĆ" GUČA GUČA 07151942 101265069 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41302-GUČA
601 00581 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" KAONA GUČA 07151918 101265052 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41302-GUČA
601 00582 OSNOVNA ŠKOLA "GORAČIĆI" GORAČIĆI GUČA 07151926 102005431 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41302-GUČA
601 00583 OSNOVNA ŠKOLA "KOTRAŽA" KOTRAŽA GUČA 07193394 101267865 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41302-GUČA
601 00584 OSNOVNA ŠKOLA "MARKO PAJIĆ" VIČA GUČA 07151969 101265315 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41302-GUČA
601 00585 OSNOVNA ŠKOLA "ARSENIJE LOMA" RUDNIK GORNJI MILANOVAC 07177216 100889306 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41320-GORNJI MILAN.
601 00586 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" GORNJI MILANOVAC 07696949 101985519 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41320-GORNJI MILAN.
601 00587 OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" PRANJANI GORNJI MILANOVAC 07177291 101884830 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41320-GORNJI MILAN.
601 00588 OSNOVNA ŠKOLA "MOMČILO NASTASIJEVIĆ" GORNJI MILANOVAC 07697368 100889460 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41320-GORNJI MILAN.
601 00589 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" GORNJI MILANOVAC GORNJI MILANOVAC 07344228 101151921 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41320-GORNJI MILAN.
601 00590 OSNOVNA ŠKOLA "KRALJ ALEKSANDAR I" GORNJI MILANOVAC 07177283 100889363 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41320-GORNJI MILAN.
601 00591 OSNOVNA ŠKOLA "TAKOVSKI USTANAK" TAKOVO GORNJI MILANOVAC 07153856 100887288 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41320-GORNJI MILAN.
601 00592 OSNOVNA ŠKOLA "PROTA STEVAN POPOVIĆ" ČUMIĆ KRAGUJEVAC 07151195 101458591 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00593 OSNOVNA ŠKOLA "19. OKTOBAR" MARŠIĆ KRAGUJEVAC 07151179 101579217 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00594 OSNOVNA ŠKOLA "21. OKTOBAR" KRAGUJEVAC 07149107 101578378 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00595 OSNOVNA ŠKOLA "VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ" KRAGUJEVAC 07277725 100562200 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00596 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" ERDEČ KRAGUJEVAC 07360886 101040347 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00597 OSNOVNA ŠKOLA "DRAGIŠA LUKOVIĆ-ŠPANAC" BELOŠEVAC KRAGUJEVAC 07149140 101319895 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00598 OSNOVNA ŠKOLA "DRAGIŠA MIHAILOVIĆ" STANOVO KRAGUJEVAC 07334206 101578319 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00599 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" KRAGUJEVAC 07277717 101576798 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00600 OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVADINKA DIVAC" KRAGUJEVAC 07151233 101041753 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00601 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" KRAGUJEVAC 07150130 101041729 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00602 OSNOVNA ŠKOLA "JULIJANA ĆATIĆ" STRAGARI KRAGUJEVAC 07151187 101235035 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00603 OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE SIMOVIĆ" DRAGOBRAĆA KRAGUJEVAC 07150067 100562857 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00604 OSNOVNA ŠKOLA "MILUTIN I DRAGINJA TODOROVIĆ" KRAGUJEVAC 07149123 101509408 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00605 OSNOVNA ŠKOLA "MIRKO JOVANOVIĆ" KRAGUJEVAC 07319703 100561893 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00606 OSNOVNA ŠKOLA "MOMA STANOJLOVIĆ" KRAGUJEVAC 07149115 101509352 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00607 OSNOVNA ŠKOLA "NATALIJA-NANA NEDELJKOVIĆ" GROŠNICA KRAGUJEVAC 07149158 101039429 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00608 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" KRAGUJEVAC 07149085 101041608 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00609 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07360894 101037484 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00610 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" KRAGUJEVAC 07149077 101038766 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00611 OSNOVNA ŠKOLA "SRETEN MLADENOVIĆ" DESIMIROVAC KRAGUJEVAC 07151209 101317282 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00612 OSNOVNA ŠKOLA "STANISLAV SREMČEVIĆ" KRAGUJEVAC 07151225 100563616 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00613 OSNOVNA ŠKOLA "TREĆI KRAGUJEVAČKI BATALJON" KRAGUJEVAC 07149131 101317768 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00614 OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" RAČA 07113676 101228706 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41701-RAČA
601 00615 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BATOČINA BATOČINA 07149182 101220476 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41702-BATOČINA
601 00616 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" LAPOVO 07149514 101888446 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41702-BATOČINA
601 00617 OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVKO TOMIĆ" DONJA ŠATORNA DONJA ŠATORNJA 07123388 101223655 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41703-TOPOLA
601 00618 OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" TOPOLA 07123370 101223989 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41703-TOPOLA
601 00619 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN BLAGOJEVIĆ" NATALINCI NATALINCI 07123418 101224123 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41703-TOPOLA
601 00620 OSNOVNA ŠKOLA "MILUTIN JELENIĆ" GORNJA TRNAVA GORNJA TRNAVA 07123337 101223639 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41703-TOPOLA
601 00621 OSNOVNA ŠKOLA "SESTRE RADOVIĆ" BELOSAVCI BELOSAVCI 07123345 101223663 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41703-TOPOLA
601 00622 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" KNIĆ KNIĆ 07124651 101610989 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41704-KNIĆ
601 00623 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" TOPONICA KNIĆ 07124724 101610892 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41704-KNIĆ
601 00624 OSNOVNA ŠKOLA "RADA ŠUBAKIĆ" GRUŽA KNIĆ 07202440 101610606 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41704-KNIĆ
601 00625 OSNOVNA ŠKOLA "VELJA GERASIMOVIĆ" VENČANI ARANĐELOVAC 07113374 100902027 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00626 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" STOJNIK ARANĐELOVAC 07113510 100995894 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00627 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN RADONJIĆ" BANJA ARANĐELOVAC 07113404 100765857 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00628 OSNOVNA ŠKOLA "LJUBOMIR-LJUBA NENADOVIĆ" RANILOVIĆ ARANĐELOVAC 07113439 100995860 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00629 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN ILIĆ-ČIČA" ARANĐELOVAC 07113463 100995851 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00630 OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ OBRENOVIĆ" ARANĐELOVAC 07280645 100899875 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00631 OSNOVNA ŠKOLA "PRVI SRPSKI USTANAK" ORAŠAC ARANĐELOVAC 07113471 100767027 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00632 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ARANĐELOVAC ARANĐELOVAC 07571836 100995992 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00633 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOLIK RANKOVIĆ" ARANĐELOVAC 07113382 100901979 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00634 OSNOVNA ŠKOLA "SLAVKO POPOVIĆ" DAROSAVA ARANĐELOVAC 07113501 100764924 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00635 OSNOVNA ŠKOLA "ILIJA GARAŠANIN" ARANĐELOVAC 07280599 100996008 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 00636 OSNOVNA ŠKOLA "MILUNKA SAVIĆ" VITANOVAC KRALJEVO 07101023 101071959 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00637 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" VITKOVAC KRALJEVO 07100965 101071241 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00638 OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA VILOTIJEVIĆ" KRALJEVO 07101031 100242666 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00639 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" RIBNICA KRALJEVO 07100876 101957636 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00640 OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE TUCOVIĆ" KRALJEVO 07102313 101257956 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00641 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" VRBA KRALJEVO 07100884 101957378 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00642 OSNOVNA ŠKOLA "DRAGAN ĐOKOVIĆ-UČA" LAĐEVCI KRALJEVO 07100949 100264591 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00643 OSNOVNA ŠKOLA "DRAGAN MARINKOVIĆ" ADRANI KRALJEVO 07191006 100240031 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00644 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" KONAREVO KRALJEVO 07100922 100244145 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00645 OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVAN MARIČIĆ" ŽIČA KRALJEVO 07144440 100264296 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00646 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" SIRČA KRALJEVO 07100981 102029122 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00647 OSNOVNA ŠKOLA "JOVO KURSULA" KRALJEVO 07101015 101776004 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00648 OSNOVNA ŠKOLA "MILUN IVANOVIĆ" UŠĆE KRALJEVO 07100990 101252021 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00649 OSNOVNA ŠKOLA "OLGA MILUTINOVIĆ" GODAČICA KRALJEVO 07100850 101071942 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00650 OSNOVNA ŠKOLA "PETAR NIKOLIĆ" SAMAILA KRALJEVO 07154046 101260780 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00651 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" RIBNICA KRALJEVO 07102305 101774429 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00652 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" KRALJEVO 07100973 100264288 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00653 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ" ROĆEVIĆI KRALJEVO 07191260 101774603 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00654 OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANJA" STUDENICA KRALJEVO 07592914 101256390 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00655 OSNOVNA ŠKOLA "ČETVRTI KRALJEVAČKI BATALJON" KRALJEVO 07100892 101258254 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00656 OSNOVNA ŠKOLA "ČIBUKOVAČKI PARTIZANI" KRALJEVO 07100841 100264495 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41800-KRALJEVO
601 00657 OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVADIN APOSTOLOVIĆ" TRSTENIK 07154496 101305162 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41810-TRSTENIK
601 00658 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" STOPANJA TRSTENIK 07154909 101308747 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41810-TRSTENIK
601 00659 OSNOVNA ŠKOLA "KNEGINJA MILICA" DONJI RIBNIK TRSTENIK 07154895 101304684 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41810-TRSTENIK
601 00660 OSNOVNA ŠKOLA "LJUBIVOJE BAJIĆ" MEDVEĐA TRSTENIK 07154887 101305550 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41810-TRSTENIK
601 00661 OSNOVNA ŠKOLA "MIODRAG ČAJETINAC-ČAJKA" TRSTENIK 07155018 101304692 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41810-TRSTENIK
601 00662 OSNOVNA ŠKOLA "DOBRICA ĆOSIĆ" TRSTENIK 07154852 101306796 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41810-TRSTENIK
601 00663 OSNOVNA ŠKOLA "RADE DODIĆ" MILUTOVAC TRSTENIK 07154879 101306681 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41810-TRSTENIK
601 00664 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" POPINA TRSTENIK 07574070 101304772 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41810-TRSTENIK
601 00665 OSNOVNA ŠKOLA "BANE MILENKOVIĆ" NOVO SELO VRNJAČKA BANJA 07176350 100918355 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41820-VRNJAČKA BANJA
601 00666 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" VRANEŠI VRNJAČKA BANJA 07176368 102167664 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41820-VRNJAČKA BANJA
601 00667 OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" VRNJCI VRNJAČKA BANJA 07176341 101076034 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41820-VRNJAČKA BANJA
601 00668 OSNOVNA ŠKOLA "POPINSKI BORCI" VRNJAČKA BANJA 07176333 100918816 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41820-VRNJAČKA BANJA
601 00669 OSNOVNA ŠKOLA "BRANA PAVLOVIĆ" KONJUH KRUŠEVAC 07102801 100474419 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00670 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BIVOLJE KRUŠEVAC 07102755 100474630 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00671 OSNOVNA ŠKOLA "VASA PELAGIĆ" PADEŽ KRUŠEVAC 07709048 100477626 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00672 OSNOVNA ŠKOLA "VELIZAR STANKOVIĆ-KORČAGIN" VELIKI ŠILJEGOVAC KRUŠEVAC 07194340 100319797 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00673 OSNOVNA ŠKOLA "VLADISAV SAVIĆ-JAN" PARUNOVAC KRUŠEVAC 07102933 100472052 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00674 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07102895 100322215 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00675 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KRUŠEVAC 07102879 100229484 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00676 OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOMIR MARKOVIĆ" KRUŠEVAC 07102887 100480438 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00677 OSNOVNA ŠKOLA "STANISLAV BINIČKI" JASIKA KRUŠEVAC 07102763 100474226 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00678 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" KRUŠEVAC 07102909 100473527 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00679 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" KRUŠEVAC 07102852 100472132 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00680 OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ LAZAR" VELIKI KUPCI KRUŠEVAC 07102836 100315548 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00681 OSNOVNA ŠKOLA "NADA POPOVIĆ" KRUŠEVAC 07102844 100315302 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00682 OSNOVNA ŠKOLA "DESPOT STEFAN" GORNJI STEPOŠ KRUŠEVAC 07705590 100322299 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00683 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ČITLUK KRUŠEVAC 07607229 102039763 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00684 OSNOVNA ŠKOLA "STRAHINJA POPOVIĆ" DVORANE KRUŠEVAC 07102704 100479386 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00685 OSNOVNA ŠKOLA "ŽABARE" ŽABARE KRUŠEVAC 07102917 100322563 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00686 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" ĆIĆEVAC 07175051 101510452 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41901-ĆIĆEVAC
601 00687 OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA PRIJEZDA" STALAĆ ĆIĆEVAC 07175027 101509800 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41901-ĆIĆEVAC
601 00688 OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" ALEKSANDROVAC 07336063 100363699 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41910-ALEKSANDROVAC
601 00689 OSNOVNA ŠKOLA "ACA ALEKSIĆ" ALEKSANDROVAC 07100060 100386684 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41910-ALEKSANDROVAC
601 00690 OSNOVNA ŠKOLA "DRAGI MAKIĆ" BOŠNJANE VARVARIN 07175647 101144463 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41920-VARVARIN
601 00691 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BAČINA VARVARIN 07175663 101144844 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41920-VARVARIN
601 00692 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN KURSULA" VARVARIN VARVARIN 07175655 101144586 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41920-VARVARIN
601 00693 OSNOVNA ŠKOLA "MIRKO TOMIĆ" OBREŽ VARVARIN 07176724 101144406 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41920-VARVARIN
601 00694 OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ MIRKO TOMIĆ" DONJI KRČIN VARVARIN 07175698 101144543 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41920-VARVARIN
601 00695 OSNOVNA ŠKOLA "1. MAJ" VLAJKOVCI BRUS 07292341 101142357 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41930-BRUS
601 00696 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" RAZBOJNA BRUS 07099703 101140685 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41930-BRUS
601 00697 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" BLAŽEVO BRUS 07099690 101140319 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41930-BRUS
601 00698 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" BRUS 07292333 101142349 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 41930-BRUS
601 00699 OSNOVNA ŠKOLA "ACA SINADINOVIĆ" PREDAJANE LESKOVAC 07137729 102134788 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00700 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" BOGOJEVCE LESKOVAC 07137702 100412119 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00701 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" VUČJE LESKOVAC 07137605 100327932 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00702 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" GUBEREVAC LESKOVAC 07137699 100543532 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00703 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BRESTOVAC LESKOVAC 07137656 100546527 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00704 OSNOVNA ŠKOLA "VASA PELAGIĆ" LESKOVAC 07137516 100525274 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00705 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" PEČENJEVCE LESKOVAC 07137630 100581249 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00706 OSNOVNA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" LESKOVAC LESKOVAC 07360843 100325822 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00707 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" LESKOVAC LESKOVAC 07137524 100524136 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00708 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" VELIKA GRABOVNICA LESKOVAC 07180705 101906714 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00709 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" GRDELICA LESKOVAC 07137583 100412707 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00710 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" TUREKOVAC LESKOVAC 07196067 100328621 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00711 OSNOVNA ŠKOLA "JOSIF PANČIĆ" ORAŠAC LESKOVAC 07137648 100412444 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00712 OSNOVNA ŠKOLA "JOSIF KOSTIĆ" LESKOVAC 07137532 100525418 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00713 OSNOVNA ŠKOLA "KOSTA STAMENKOVIĆ" LESKOVAC 07137567 102302911 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00714 OSNOVNA ŠKOLA "MILUTIN SMILJKOVIĆ" VINARCE LESKOVAC 07137621 100328242 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00715 OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA SKOBALJIĆ" VELIKO TRNJANE LESKOVAC 07137591 100331845 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00716 OSNOVNA ŠKOLA "PETAR TASIĆ" LESKOVAC 07137559 101907717 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00717 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" MANOJLOVCE LESKOVAC 07137664 100525207 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00718 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" LESKOVAC 07137575 100413316 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00719 OSNOVNA ŠKOLA "SLAVKO ZLATANOVIĆ" MIROŠEVCE LESKOVAC 07137613 100325902 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00720 OSNOVNA ŠKOLA "TRAJKO STAMENKOVIĆ" LESKOVAC 07335237 100408937 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42100-LESKOVAC
601 00721 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" LEBANE LEBANE 07298382 100711515 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42101-LEBANE
601 00722 OSNOVNA ŠKOLA "RADOVAN KOVAČEVIĆ-MAKSIM" LEBANE 07186592 100529124 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42101-LEBANE
601 00723 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" BOŠNJACE LEBANE 07186550 100711531 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42101-LEBANE
601 00724 OSNOVNA ŠKOLA "25. MAJ" VLASOTINCE 07104901 102409658 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42102-VLASOTINCE
601 00725 OSNOVNA ŠKOLA "8. OKTOBAR" VLASOTINCE 07104847 101607554 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42102-VLASOTINCE
601 00726 OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSANDAR STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA 07205074 101064956 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42102-VLASOTINCE
601 00727 OSNOVNA ŠKOLA "BOŽIDAR MILJKOVIĆ" GORNJI PRISJAN VLASOTINCE 07104898 102491699 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42102-VLASOTINCE
601 00728 OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA MILENKOVIĆ" ŠIŠAVA VLASOTINCE 07104855 102216353 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42102-VLASOTINCE
601 00729 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SVOĐE VLASOTINCE 07104871 101937306 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42102-VLASOTINCE
601 00730 OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE PETROVIĆ" KRUŠEVICA VLASOTINCE 07104863 101937267 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42102-VLASOTINCE
601 00731 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" TEGOŠNICA VLASOTINCE 07104880 101937283 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42102-VLASOTINCE
601 00732 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" GLOŽANE VLASOTINCE 17040383 102216361 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42102-VLASOTINCE
601 00733 OSNOVNA ŠKOLA "SINIŠA JANIĆ" VLASOTINCE 07104839 101608008 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42102-VLASOTINCE
601 00734 OSNOVNA ŠKOLA "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK 07103913 100978278 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42103-BOJNIK
601 00735 OSNOVNA ŠKOLA "STOJAN LJUBIĆ" KOSANČIĆ BOJNIK 07104022 100372056 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42103-BOJNIK
601 00736 OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA JABLANICA" MEDVEĐA 07138431 101464645 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42104-MEDVEĐA
601 00737 OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR BUKILIĆ" TULARE MEDVEĐA 07205058 101464942 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42104-MEDVEĐA
601 00738 OSNOVNA ŠKOLA "ZENELJ HAJDINI" TUPALE MEDVEĐA 07215142 102561614 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42104-MEDVEĐA
601 00739 OSNOVNA ŠKOLA "PARTIZANSKI DOM" BUČUMET MEDVEĐA 07205295 101465050 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42104-MEDVEĐA
601 00740 OSNOVNA ŠKOLA "RADOVAN KOVAČEVIĆ" LECE MEDVEĐA 07138440 101465293 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42104-MEDVEĐA
601 00741 OSNOVNA ŠKOLA "SIJARINSKA BANJA" MEDVEĐA 07205082 101465210 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42104-MEDVEĐA
601 00742 OSNOVNA ŠKOLA "14. OKTOBAR" DRAGINAC LOZNICA 07121016 101189682 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00743 OSNOVNA ŠKOLA "ANTA BOGIĆEVIĆ" LOZNICA 07120435 101893610 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00744 OSNOVNA ŠKOLA "VERA BLAGOJEVIĆ" BANJA KOVILJAČA LOZNICA 07121245 101192778 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00745 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA LOZNICA 07120427 101190348 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00746 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" LIPNICA LOZNICA 07121261 101192500 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00747 OSNOVNA ŠKOLA "VUKOVA SPOMEN ŠKOLA" TRŠIĆ LOZNICA 07267541 101923580 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00748 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KLUPCI LOZNICA 07120303 101189615 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00749 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" LOZNICA 07120354 102467666 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00750 OSNOVNA ŠKOLA "KADINJAČA" LOZNICA 07271107 101190321 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00751 OSNOVNA ŠKOLA "MIKA MITROVIĆ" BREZJAK LOZNICA 07168365 101188903 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00752 OSNOVNA ŠKOLA "KRALJ ALEKSANDAR I KARAĐORĐEVIĆ" JADRANSKA LEŠNICA LOZNICA 07120362 101199749 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00753 OSNOVNA ŠKOLA "PETAR TASIĆ" LEŠNICA LOZNICA 07120281 101188704 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00754 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" LIPNIČKI ŠOR LOZNICA 07120397 101192077 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00755 OSNOVNA ŠKOLA "STEPA STEPANOVIĆ" TEKERIŠ LOZNICA 07251645 101192085 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
601 00756 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" MALI ZVORNIK 07404611 101361810 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42201-MALI ZVORNIK
601 00757 OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RIBAR" DONJA BORINA MALI ZVORNIK 17042165 101363430 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42201-MALI ZVORNIK
601 00758 OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ GAJIĆ" AMAJIĆ MALI ZVORNIK 17042149 101362347 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42201-MALI ZVORNIK
601 00759 OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" VELIKA REKA MALI ZVORNIK 17042157 101362648 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42201-MALI ZVORNIK
601 00760 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN FILIPOVIĆ" RADALJ MALI ZVORNIK 17042173 101363341 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42201-MALI ZVORNIK
601 00761 OSNOVNA ŠKOLA "PETAR VRAGOLIĆ" LJUBOVIJA 07311699 101301661 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42210-LJUBOVIJA
601 00762 OSNOVNA ŠKOLA "BORIVOJE Ž. MILOJEVIĆ" KRUPANJ 07169728 101394997 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42220-KRUPANJ
601 00763 OSNOVNA ŠKOLA "ŽIKICA JOVANOVIĆ-ŠPANAC" BELA CRKVA KRUPANJ 07168322 101395115 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42220-KRUPANJ
601 00764 OSNOVNA ŠKOLA "CAR KONSTANTIN" NIŠ 07174381 100338117 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00765 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN RAKIĆ" MEDOŠEVAC NIŠ 07174594 100621555 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00766 OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ" DONJA TRNAVA NIŠ 07174527 100668736 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00767 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO MILJKOVIĆ" NIŠ 07212526 100337882 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00768 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" GABROVAC NIŠ 07174519 101525415 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00769 OSNOVNA ŠKOLA "BUBANJSKI HEROJI" NIŠ 07174357 100232744 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00770 OSNOVNA ŠKOLA "VITKO I SVETA" GADŽIN HAN 07171625 100707402 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00771 OSNOVNA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" NIŠ NIŠ 07174390 100335990 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00772 OSNOVNA ŠKOLA "VOJISLAV ILIĆ MLAĐI" HUM NIŠ 07174578 100334085 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00773 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" DOLJEVAC DOLJEVAC 07172109 100492035 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00774 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" NIŠ NIŠ 07174403 100338352 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00775 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" ČOKOT NIŠ 07174586 101860758 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00776 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" NIŠ 07174373 100619259 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00777 OSNOVNA ŠKOLA "NADEŽDA PETROVIĆ" SIĆEVO NIŠKA BANJA 07174608 101466760 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00778 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" JELAŠNICA NIŠKA BANJA 07174535 101466622 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00779 OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" NIŠKA BANJA 07174551 101466614 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00780 OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" NIŠ 07174411 100619200 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00781 OSNOVNA ŠKOLA "JASTREBAČKI PARTIZANI" MEROŠINA 07301782 100758754 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00782 OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" GORNJI MATEJEVAC NIŠ 07216114 100338623 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00783 OSNOVNA ŠKOLA "KOLE RAŠIĆ" NIŠ 07174420 100619613 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00784 OSNOVNA ŠKOLA "KRALJ PETAR PRVI" NIŠ 07174446 100619525 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00785 OSNOVNA ŠKOLA "LELA POPOVIĆ" MILJKOVAC NIŠ 07210752 101860573 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00786 OSNOVNA ŠKOLA "NJEGOŠ" NIŠ 07174454 100665734 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00787 OSNOVNA ŠKOLA "PRVI MAJ" TRUPALE NIŠ 07174560 100666735 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00788 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" NIŠ 07174438 100334288 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00789 OSNOVNA ŠKOLA "RATKO VUKIĆEVIĆ" NIŠ 07174462 100502210 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00790 OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV ANTIĆ" NIŠ 07328745 100663940 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00791 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" NIŠ NIŠ 07293003 100615209 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00792 OSNOVNA ŠKOLA "SRETEN MLADENOVIĆ-MIKA" NIŠ 07315210 100603424 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00793 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SINĐELIĆ" KAMENICA NIŠ 07174543 100232398 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00794 OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANJA" NIŠ 07174616 101858180 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00795 OSNOVNA ŠKOLA "ĆELE KULA" NIŠ 07174365 100615178 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00796 OSNOVNA ŠKOLA "UČITELJ TASA" NIŠ 07174489 100619402 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00797 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN RADOVIĆ" NIŠ 07362471 100232630 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00798 OSNOVNA ŠKOLA "ČEGAR" NIŠ 07174497 100666245 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 00799 OSNOVNA ŠKOLA "LJUPČE ŠPANAC" BELA PALANKA 07106505 100822086 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42803-BELA PALANKA
601 00800 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN ARANĐELOVIĆ" CRVENKA REKA BELA PALANKA 07106513 100821962 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42803-BELA PALANKA
601 00801 OSNOVNA ŠKOLA "DOBRILA STAMBOLIĆ" SVRLJIG 07108966 101007446 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42502-SVRLJIG
601 00802 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" VITOŠEVAC RAŽANJ 07706006 101463239 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42503-RAŽANJ
601 00803 OSNOVNA ŠKOLA "IVAN VUŠOVIĆ" RAŽANJ 07132425 101463804 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42503-RAŽANJ
601 00804 OSNOVNA ŠKOLA"JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" ALEKSINAČKI RUDNIK ALEKSINAC 07153724 100303987 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42530-ALEKSINAC
601 00805 OSNOVNA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" ALEKSINAC ALEKSINAC 07106971 100313520 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42530-ALEKSINAC
601 00806 OSNOVNA ŠKOLA "ACA SINADINOVIĆ" LOĆIKA ALEKSINAC 07106955 100313281 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42530-ALEKSINAC
601 00808 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" ŽITKOVAC ALEKSINAC 07245041 100305110 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42530-ALEKSINAC
601 00809 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" KATUN ALEKSINAC 07106939 100312939 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42530-ALEKSINAC
601 00810 OSNOVNA ŠKOLA "LJUPČE NIKOLIĆ" ALEKSINAC 07106980 100304711 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42530-ALEKSINAC
601 00811 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" SUBOTINAC ALEKSINAC 07187513 100305021 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42530-ALEKSINAC
601 00812 OSNOVNA ŠKOLA "STOJAN ŽIVKOVIĆ-STOLE" TRNJANE ALEKSINAC 07106602 100313144 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42530-ALEKSINAC
601 00813 OSNOVNA MATIČNA ŠKOLA "25. MAJ" DELIMEĐE NOVI PAZAR 07175833 102231787 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00814 OSNOVNA ŠKOLA "RASTKO NEMANJIĆ", DEŽEVA NOVI PAZAR 07194072 102169344 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00815 OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO" NOVI PAZAR NOVI PAZAR 07191944 101795771 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00816 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" NOVI PAZAR NOVI PAZAR 07348746 102169310 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00817 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" NOVI PAZAR 07191910 101785059 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00818 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" OSAONICA NOVI PAZAR 07191952 102091009 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00819 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" TRNAVA NOVI PAZAR 07191324 102241231 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00820 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" NOVI PAZAR 07357117 102012818 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00821 OSNOVNA ŠKOLA "JOŠANICA" LUKARE NOVI PAZAR 07191570 102383085 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00822 OSNOVNA ŠKOLA "RIFAT BURDŽEVIĆ-TRŠO" NOVI PAZAR 07192070 102012682 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00823 OSNOVNA ŠKOLA "HALIFA BIN ZAID AL NAHJAN" NOVI PAZAR NOVI PAZAR 07191995 102012787 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00824 OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANJA" NOVI PAZAR 07192029 101792710 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 00825 OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ĐILAS-BEĆA" MOJSTIR TUTIN 07175825 101346238 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42602-TUTIN
601 00826 OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" CRKVINE TUTIN 07175795 101347226 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42602-TUTIN
601 00827 OSNOVNA ŠKOLA "RIFAT BURDŽOVIĆ-TRŠO" TUTIN 07175779 102021048 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42602-TUTIN
601 00828 OSNOVNA ŠKOLA "MEŠA SELIMOVIĆ" RIBARIĆE TUTIN 07175809 101347242 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42602-TUTIN
601 00829 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" TUTIN TUTIN 07351623 102020754 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42602-TUTIN
601 00830 OSNOVNA ŠKOLA "DR IBRAHIM BAKIĆ" LESKOVA TUTIN 07175787 101345702 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42602-TUTIN
601 00831 OSNOVNA ŠKOLA "JOSIF PANČIĆ" BALJEVAC NA IBRU RAŠKA 07145179 101609054 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42610-RAŠKA
601 00832 OSNOVNA ŠKOLA "JOŠANIČKA BANJA" JOŠANIČKA BANJA RAŠKA 07145047 101609142 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42610-RAŠKA
601 00833 OSNOVNA ŠKOLA "RAŠKA" RAŠKA 07145110 101273300 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42610-RAŠKA
601 00834 OSNOVNA ŠKOLA "SUTJESKA" RAŠKA 07341547 101272868 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42610-RAŠKA
601 00835 OSNOVNA ŠKOLA "12. DECEMBAR" SJENICA 07343183 100947434 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42620-SJENICA
601 00836 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BARE SJENICA 07192118 102404839 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42620-SJENICA
601 00837 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" ŠTAVALJ SJENICA 07192134 102097431 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42620-SJENICA
601 00838 OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO-JEDINSTVO" DUGA POLJANA SJENICA 07192142 101981982 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42620-SJENICA
601 00839 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" KLADNICA SJENICA 07224036 101561063 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42620-SJENICA
601 00840 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" RAŽDAGINJA SJENICA 07192126 101981966 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42620-SJENICA
601 00841 OSNOVNA ŠKOLA "RIFAT BURDŽEVIĆ-TRŠO" KARAJUKIĆA BUNARI SJENICA 07192169 102097440 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42620-SJENICA
601 00842 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" SJENICA 07192452 100947813 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42620-SJENICA
601 00843 OSNOVNA ŠKOLA "8. SEPTEMBAR" PIROT 07211686 100354034 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42800-PIROT
601 00844 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" PIROT PIROT 07172427 100355980 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42800-PIROT
601 00845 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN RADOVIĆ" PIROT 07172451 100385036 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42800-PIROT
601 00846 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" PIROT PIROT 07172443 100374298 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42800-PIROT
601 00847 OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO" ZVONCE BABUŠNICA 07106327 100979787 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42801-BABUŠNICA
601 00848 OSNOVNA ŠKOLA "DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ" BABUŠNICA 07106335 100324758 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42801-BABUŠNICA
601 00849 OSNOVNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA "DOBRINKA BOGDANOVIĆ" STRELAC BABUŠNICA 07106351 100979795 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42801-BABUŠNICA
601 00850 OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" VELIKO BONJINCE BABUŠNICA 07106343 100979035 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42801-BABUŠNICA
601 00851 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" LJUBERAĐA BABUŠNICA 07106319 100324918 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42801-BABUŠNICA
601 00852 OSNOVNA ŠKOLA "HRISTO BOTEV" DIMITROVGRAD 07133049 100610938 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42802-DIMITROVGRAD
601 00853 OSNOVNA ŠKOLA "BOŽIDAR DIMITRIJEVIĆ-KOZICA" BRADARAC POŽAREVAC 07161581 102027748 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00854 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" POŽAREVAC POŽAREVAC 07161263 102218319 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00855 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" POŽAREVAC 07383185 101975156 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00856 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" POŽAREVAC 07141106 101521949 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00857 OSNOVNA ŠKOLA "DRAŽA MARKOVIĆ-ROĐA" SMOLJINAC MALO CRNIĆE 07142234 101337500 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00858 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" TOPONICA MALO CRNIĆE 07160828 101337786 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00859 OSNOVNA ŠKOLA "KRALJ ALEKSANDAR I" POŽAREVAC 07161239 100439022 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00860 OSNOVNA ŠKOLA "MILISAV NIKOLIĆ" BOŽEVAC MALO CRNIĆE 07142102 101337698 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00861 OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ SAVIĆ" LUČICA POŽAREVAC 17005863 101522120 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00862 OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" MALO CRNIĆE 07142129 101337614 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00863 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" KOSTOLAC KOSTOLAC 07161611 101825623 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00864 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" POŽAREVAC POŽAREVAC 07161271 101522460 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00865 OSNOVNA ŠKOLA "BATA BULIĆ" PETROVAC NA MLAVI 07161735 101855622 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00866 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" MELNICA PETROVAC NA MLAVI 07161824 101591408 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00867 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" OREŠKOVICA PETROVAC NA MLAVI 07163584 102232110 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00868 OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENJANIN" VELIKO LAOLE PETROVAC NA MLAVI 07161786 101589296 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00869 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN ŠERBANOVIĆ" RANOVAC PETROVAC NA MLAVI 07161751 101944710 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00870 OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV BUKUMIROVIĆ-BUKUM" ŠETONJE PETROVAC NA MLAVI 07161832 101587887 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00871 OSNOVNA ŠKOLA "PROFESOR BRANA PAUNOVIĆ" RAŠANAC PETROVAC NA MLAVI 07161778 101590317 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00872 OSNOVNA ŠKOLA "SVETA MIHAJLOVIĆ" BUROVAC PETROVAC NA MLAVI 07161760 101592072 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 00873 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" MAJILOVAC VELIKO GRADIŠTE 07162332 102341359 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42920-VELIKO GRADIŠTE
601 00874 OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" VELIKO GRADIŠTE 07162308 102341220 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42920-VELIKO GRADIŠTE
601 00875 OSNOVNA ŠKOLA "MIŠA ŽIVANOVIĆ" SREDNJEVO VELIKO GRADIŠTE 07162227 102341334 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42920-VELIKO GRADIŠTE
601 00876 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN ŠERBANOVIĆ" KREPOLJIN ŽAGUBICA 07140673 101378817 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42930-ŽAGUBICA
601 00877 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN ŠERBANOVIĆ" LAZNICA ŽAGUBICA 07140916 101378743 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42930-ŽAGUBICA
601 00878 OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" ŽAGUBICA 07140797 101378575 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42930-ŽAGUBICA
601 00879 OSNOVNA ŠKOLA "VELJKO DUGOŠEVIĆ" TURIJA KUČEVO 17031775 102025855 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42940-KUČEVO
601 00880 OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVOJIN-ŽIKA POPOVIĆ" RABROVO KUČEVO 07142579 101277249 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42940-KUČEVO
601 00881 OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN JOVIĆ" VOLUJA KUČEVO 07222327 101278379 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42940-KUČEVO
601 00882 OSNOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO 07162294 102025902 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42940-KUČEVO
601 00883 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" GOLUBAC 07159056 101484633 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42950-GOLUBAC
601 00884 OSNOVNA ŠKOLA "VELJKO DUGOŠEVIĆ" BRANIČEVO GOLUBAC 07160038 101945042 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42950-GOLUBAC
601 00885 OSNOVNA ŠKOLA "DUDE JOVIĆ" ŽABARI 07158661 101380168 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42960-ŽABARI
601 00886 OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ ROSA TRIFUNOVIĆ" ALEKSANDROVAC ŽABARI 07158475 102231867 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 42960-ŽABARI
601 00887 OSNOVNA ŠKOLA "10. OKTOBAR" DONJE BABINE PRIJEPOLJE 07111258 102114462 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43000-PRIJEPOLJE
601 00888 OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO BUHA" IVANJE PRIJEPOLJE 07111266 101955562 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43000-PRIJEPOLJE
601 00889 OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ-VALTER" PRIJEPOLJE 07111304 100809255 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43000-PRIJEPOLJE
601 00890 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN TOMAŠEVIĆ-ĆIRKO" PRIJEPOLJE 07111240 101955511 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43000-PRIJEPOLJE
601 00891 OSNOVNA ŠKOLA "MILOSAV STIKOVIĆ" PRIJEPOLJE 07110944 101955474 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43000-PRIJEPOLJE
601 00892 OSNOVNA ŠKOLA "MIHAILO BAKOVIĆ" PRIJEPOLJE 07111312 100809724 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43000-PRIJEPOLJE
601 00893 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" PRIJEPOLJE PRIJEPOLJE 07320566 100810702 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43000-PRIJEPOLJE
601 00894 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" PRIJEPOLJE 07111231 100810833 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43000-PRIJEPOLJE
601 00895 OSNOVNA ŠKOLA "GOJKO DRULOVIĆ" NOVA VAROŠ 07210418 101067368 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43010-NOVA VAROŠ
601 00896 OSNOVNA ŠKOLA "VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ" JASENOVO NOVA VAROŠ 07109920 101067954 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43010-NOVA VAROŠ
601 00897 OSNOVNA ŠKOLA "KNEZOVA RAŠKOVIĆA" BOŽETIĆI NOVA VAROŠ 07109946 100957401 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43010-NOVA VAROŠ
601 00898 OSNOVNA ŠKOLA "DOBRISAV-DOBRICA RAJIĆ" BISTRICA NOVA VAROŠ 07109911 101067979 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43010-NOVA VAROŠ
601 00899 OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVKO LJUJIĆ" NOVA VAROŠ 07109938 100957063 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43010-NOVA VAROŠ
601 00900 OSNOVNA ŠKOLA "MOMIR PUCAREVIĆ" AKMAČIĆI NOVA VAROŠ 07210400 100957477 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43010-NOVA VAROŠ
601 00901 OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" SASTAVCI PRIBOJ 07155751 101206270 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43020-PRIBOJ NA LIMU
601 00902 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" PRIBOJ 07111452 101206261 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43020-PRIBOJ NA LIMU
601 00903 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" PRIBOJ PRIBOJ 07111479 101204127 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43020-PRIBOJ NA LIMU
601 00904 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" PRIBOJ 07356293 101009890 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43020-PRIBOJ NA LIMU
601 00905 OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" PRIBOJ 07111487 102064950 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43020-PRIBOJ NA LIMU
601 00906 OSNOVNA ŠKOLA "BLAGOJE POLIĆ" KRATOVO PRIBOJ 07111444 101010819 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43020-PRIBOJ NA LIMU
601 00907 OSNOVNA ŠKOLA "9. OKTOBAR" PROKUPLJE 07107439 100415334 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43100-PROKUPLJE
601 00908 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" ŽITNI POTOK PROKUPLJE 07303955 100603328 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43100-PROKUPLJE
601 00909 OSNOVNA ŠKOLA "MILIĆ RAKIĆ-MIRKO" PROKUPLJE 07340567 100257527 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43100-PROKUPLJE
601 00910 OSNOVNA ŠKOLA "NIKODIJE STOJANOVIĆ-TATKO" PROKUPLJE 07107412 102302577 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43100-PROKUPLJE
601 00911 OSNOVNA ŠKOLA "RATKO PAVLOVIĆ-ĆIĆKO" PROKUPLJE 07107404 102334179 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43100-PROKUPLJE
601 00912 OSNOVNA ŠKOLA "SVETISLAV MIRKOVIĆ-NENAD" MALA PLANA PROKUPLJE 07303866 102334187 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43100-PROKUPLJE
601 00913 OSNOVNA ŠKOLA "TOPLIČKI HEROJI" ŽITORAĐA 07238495 100762759 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43100-PROKUPLJE
601 00914 OSNOVNA ŠKOLA "STOJAN NOVAKOVIĆ" BLACE 07109016 100984808 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43110-BLACE
601 00915 OSNOVNA ŠKOLA "DRINKA PAVLOVIĆ" KURŠUMLIJA 07108311 100622636 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43120-KURŠUMLIJA
601 00916 OSNOVNA ŠKOLA "KOSTA VOJINOVIĆ" PODUJEVO KURŠUMLIJA 09015574 101229161 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43120-KURŠUMLIJA
601 00917 OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE ZAKIĆ" KURŠUMLIJA 07308965 101229129 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43120-KURŠUMLIJA
601 00918 OSNOVNA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" SMEDEREVO 07198353 101605294 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00919 OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ" SMEDEREVO 07164696 101605251 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00920 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" SMEDEREVO 07164823 101605286 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00921 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" LUGAVČINA 07164688 101607005 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00922 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" LIPE 07164718 101605309 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00923 OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE DAVIDOVIĆ" SMEDEREVO 07164734 101606980 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00924 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SMEDEREVO 07164700 101605278 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00925 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SMEDEREVO 07164742 101605333 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00926 OSNOVNA ŠKOLA "DR JOVAN CVIJIĆ" SMEDEREVO 07164777 101605260 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00927 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" SMEDEREVO 07164769 101605341 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00928 OSNOVNA ŠKOLA "IVO ANDRIĆ" RADINAC 07298285 101605325 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00929 OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" SKOBALJ 07164807 101605350 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00930 OSNOVNA ŠKOLA "ILIJA MILOSAVLJEVIĆ-KOLARAC" KOLARI 07164785 101606971 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00931 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" SMEDEREVO 07164726 101605243 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00932 OSNOVNA ŠKOLA "SVETITELJ SAVA" DRUGOVAC 07164815 101607013 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00933 OSNOVNA ŠKOLA "SAVA KOVAČEVIĆ" MIHAJLOVAC 07164831 101605317 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00934 OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ SVETA MLADENOVIĆ" SARAORCI 07199350 101605235 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00935 OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ SRBA" OSIPAONICA 07164793 101605368 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43200-SMEDEREVO
601 00936 OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ RADMILA ŠIŠKOVIĆ" SMEDEREVSKA PALANKA 07198396 101401697 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00937 OSNOVNA ŠKOLA "BRANA JEVTIĆ" KUSADAK 07164670 101401701 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00938 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" SMEDEREVSKA PALANKA 07348169 101619041 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00939 OSNOVNA ŠKOLA "ĐORĐE JOVANOVIĆ" SELEVAC 07164378 102143834 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00940 OSNOVNA ŠKOLA "LAZAR STANOJEVIĆ" RATARI 17045997 101820700 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00941 OSNOVNA ŠKOLA "MILIJA RAKIĆ" CEROVAC 17045440 101928908 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00942 OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" GOLOBOK 17046004 102201688 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00943 OSNOVNA ŠKOLA "OLGA MILOŠEVIĆ" SMEDEREVSKA PALANKA 07164483 101405741 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00944 OSNOVNA ŠKOLA "RADOMIR LAZIĆ" AZANJA 07160054 101401710 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00945 OSNOVNA ŠKOLA "STANOJE GLAVAŠ" GLIBOVAC 17046012 101928916 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00946 OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ IVAN MUKER" SMEDEREVSKA PALANKA 07164408 101400676 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43230-SMED. PALANKA
601 00947 OSNOVNA ŠKOLA "AKADEMIK RADOMIR LUKIĆ" MILOŠEVAC 07158700 101175151 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43240-VELIKA PLANA
601 00948 OSNOVNA ŠKOLA "DRUGI ŠUMADIJSKI ODRED" MARKOVAC 07158688 101179873 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43240-VELIKA PLANA
601 00949 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" KRNJEVO 07158742 101176638 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43240-VELIKA PLANA
601 00950 OSNOVNA ŠKOLA "KARAĐORĐE" VELIKA PLANA 07158726 101180193 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43240-VELIKA PLANA
601 00951 OSNOVNA ŠKOLA "NADEŽDA PETROVIĆ" VELIKA PLANA 07580487 102258725 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43240-VELIKA PLANA
601 00952 OSNOVNA ŠKOLA "RADICA RANKOVIĆ" LOZOVIK 07158904 101177751 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43240-VELIKA PLANA
601 00953 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" VELIKA PLANA 07158815 101174530 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43240-VELIKA PLANA
601 00954 OSNOVNA ŠKOLA "17. OKTOBAR" JAGODINA 07127073 102131905 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 00955 OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO ĐURIČIĆ" JAGODINA 07114893 102136431 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 00956 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BUNAR JAGODINA 07125402 102131751 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 00957 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" GLOGOVAC JAGODINA 07127090 102136458 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 00958 OSNOVNA ŠKOLA "GORAN OSTOJIĆ" JAGODINA 07127103 101731225 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 00959 OSNOVNA ŠKOLA "JOCA MILOSAVLJEVIĆ" BAGRDAN JAGODINA 07125356 102136466 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 00960 OSNOVNA ŠKOLA "LJUBIŠA UROŠEVIĆ" RIBARE JAGODINA 07127189 102136304 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 00961 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN MIJALKOVIĆ" JAGODINA 07125399 102014694 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 00962 OSNOVNA ŠKOLA "RADA MILJKOVIĆ" JAGODINA 07125313 102118762 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 00963 OŠ "RADISLAV NIKČEVIĆ" MAJUR JAGODINA 07127138 102217856 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 00964 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" SEDLARE SVILAJNAC 17479601 102767013 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43501-SVILAJNAC
601 00965 OSNOVNA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" KUŠILJEVO SVILAJNAC 17479580 102767030 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43501-SVILAJNAC
601 00966 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" SVILAJNAC 07124490 101474245 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43501-SVILAJNAC
601 00967 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SINĐELIĆ" VOJSKA SVILAJNAC 17479598 102767021 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43501-SVILAJNAC
601 00968 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" RESAVICA DESPOTOVAC 07126646 100882917 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43502-DESPOTOVAC
601 00969 OSNOVNA ŠKOLA "DESPOT STEFAN VISOKI" DESPOTOVAC DESPOTOVAC 07126638 102481074 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43502-DESPOTOVAC
601 00970 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" PLAŽANE DESPOTOVAC 07126719 100885186 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43502-DESPOTOVAC
601 00971 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SINĐELIĆ" VELIKI POPOVIĆ DESPOTOVAC 07167156 101939738 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43502-DESPOTOVAC
601 00972 OSNOVNA ŠKOLA "STEFAN NEMANJA" STENJEVAC DESPOTOVAC 07183704 100883081 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43502-DESPOTOVAC
601 00973 OSNOVNA ŠKOLA "13. OKTOBAR" ĆUPRIJA 07166834 101370769 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43503-ĆUPRIJA
601 00974 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" ĆUPRIJA ĆUPRIJA 07166826 101527159 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43503-ĆUPRIJA
601 00975 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" ĆUPRIJA 07166869 101369871 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43503-ĆUPRIJA
601 00976 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO KRSMANOVIĆ" DONJA MUTNICA PARAĆIN 07201354 100939338 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43504-PARAĆIN
601 00977 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO KRSMANOVIĆ" SIKIRICA PARAĆIN 07116004 100876206 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43504-PARAĆIN
601 00978 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" POPOVAC PARAĆIN 07115997 101098277 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43504-PARAĆIN
601 00979 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" POTOČAC PARAĆIN 07115989 101094642 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43504-PARAĆIN
601 00980 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" PARAĆIN 07115962 100877410 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43504-PARAĆIN
601 00981 OSNOVNA ŠKOLA "MOMČILO POPOVIĆ-OZREN" PARAĆIN 07116012 100939426 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43504-PARAĆIN
601 00982 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" PARAĆIN 07115946 100878445 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43504-PARAĆIN
601 00983 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN JAKOVLJEVIĆ" PARAĆIN 07115954 101094634 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43504-PARAĆIN
601 00984 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN POPOVIĆ" BELUŠIĆ REKOVAC 07115466 101284289 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43505-REKOVAC
601 00985 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" REKOVAC 07115458 102121557 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43505-REKOVAC
601 00986 OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA STEPA" LIPOLIST ŠABAC 07170246 100084231 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00987 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" ŠABAC ŠABAC 07121318 100126381 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00988 OSNOVNA ŠKOLA "MAJUR" MAJUR ŠABAC 07169710 100084686 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00989 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" VOLUJAC ŠABAC 07116438 100086102 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00990 OSNOVNA ŠKOLA "JANKO VESELINOVIĆ" ŠABAC 07120273 100084032 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00991 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" ZMINJAK ŠABAC 07120265 100085644 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00992 OSNOVNA ŠKOLA "LAZA K. LAZAREVIĆ" ŠABAC 07120494 100084660 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00993 OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLAJ VELIMIROVIĆ" ŠABAC 07120451 101896237 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00994 OSNOVNA ŠKOLA "NATA JELIČIĆ" ŠABAC 07120532 100083423 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00995 OSNOVNA ŠKOLA "KRALJ ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ" PRNJAVOR ŠABAC 07169701 100186857 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00996 OSNOVNA ŠKOLA "JEVREM OBRENOVIĆ" ŠABAC 07168373 100086143 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00997 OSNOVNA ŠKOLA "STOJAN NOVAKOVIĆ" ŠABAC 07170254 100083562 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
601 00998 OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" DUBLJE BOGATIĆ 07320434 101438555 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43601-BOGATIĆ
601 00999 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" BADOVINCI BOGATIĆ 07116365 101438784 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43601-BOGATIĆ
601 01000 OSNOVNA ŠKOLA "LAZA K. LAZAREVIĆ" KLENJE BOGATIĆ 07116420 101438944 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43601-BOGATIĆ
601 01001 OSNOVNA ŠKOLA "JANKO VESELINOVIĆ" CRNA BARA BOGATIĆ 07116462 101440583 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43601-BOGATIĆ
601 01002 OSNOVNA ŠKOLA "MIKA MITROVIĆ" BOGATIĆ BOGATIĆ 07116381 101442435 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43601-BOGATIĆ
601 01003 OSNOVNA ŠKOLA "CVETIN BRKIĆ" GLUŠCI BOGATIĆ 07116357 101442195 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43601-BOGATIĆ
601 01004 OSNOVNA ŠKOLA "ŽIKA POPOVIĆ" VLADIMIRCI 07257627 101403043 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43602-VLADIMIRCI
601 01005 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" DEBRC VLADIMIRCI 07257643 101404312 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43602-VLADIMIRCI
601 01006 OSNOVNA ŠKOLA "MIĆA STANOJLOVIĆ" KOCELJEVA 07294034 101398256 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43603-KOCELJEVA
601 01007 OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA DEJOVIĆ" SEVOJNO UŽICE 07156731 101777777 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43700-UŽICE
601 01008 PRVA OSNOVNA ŠKOLA KRALJA PETRA II UŽICE 07190301 101617046 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43700-UŽICE
601 01009 OSNOVNA ŠKOLA "BOGOSAV JANKOVIĆ" KREMNA UŽICE 17014943 101777267 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43700-UŽICE
601 01010 OSNOVNA ŠKOLA "STARI GRAD" UŽICE 07156626 102089221 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43700-UŽICE
601 01011 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN JERKOVIĆ" UŽICE 07156642 101777857 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43700-UŽICE
601 01012 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" RAVNI UŽICE 17014951 100600764 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43700-UŽICE
601 01013 OSNOVNA ŠKOLA "MIODRAG MILOVANOVIĆ-LUNE" KARAN UŽICE 17016032 101946481 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43700-UŽICE
601 01014 OSNOVNA ŠKOLA "NADA MATIĆ" UŽICE 07155972 101503975 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43700-UŽICE
601 01015 OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN SEKULIĆ" UŽICE 07156570 101779795 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43700-UŽICE
601 01016 OSNOVNA ŠKOLA "JEZDIMIR TRIPKOVIĆ" LATVICA ARILJE 07110880 100787524 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43701-ARILJE
601 01017 OSNOVNA ŠKOLA "RATKO JOVANOVIĆ" KRUŠČICA ARILJE 07110871 101486536 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43701-ARILJE
601 01018 OSNOVNA ŠKOLA "BREKOVO" BREKOVO ARILJE 07110863 100787604 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43701-ARILJE
601 01019 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN ČOLOVIĆ" ARILJE 07216912 100785856 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43701-ARILJE
601 01020 OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE TUCOVIĆ" ČAJETINA 07109695 101074721 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43702-ČAJETINA
601 01021 OSNOVNA ŠKOLA "MILIVOJE BOROVIĆ" MAČKAT ČAJETINA 07216971 101072902 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43702-ČAJETINA
601 01022 OSNOVNA ŠKOLA "SAVO JOVANOVIĆ-SIROGOJNO" SIROGOJNO ČAJETINA 07109709 101074182 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43702-ČAJETINA
601 01023 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN JERKOVIĆ" KOSTOJEVIĆI BAJINA BAŠTA 07155115 101960074 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43710-BAJINA BAŠTA
601 01024 OSNOVNA ŠKOLA "RAJAK PAVIĆEVIĆ" BAJINA BAŠTA 07155107 100759802 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43710-BAJINA BAŠTA
601 01025 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" BAJINA BAŠTA BAJINA BAŠTA 07365063 101960015 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43710-BAJINA BAŠTA
601 01026 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN JOKSIMOVIĆ" ROGAČICA BAJINA BAŠTA 07155123 101960066 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43710-BAJINA BAŠTA
601 01027 OSNOVNA ŠKOLA "VUČIĆ VELIČKOVIĆ" MEĐUREČJE IVANJICA 07112009 101064165 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43720-IVANJICA
601 01028 OSNOVNA ŠKOLA "KIRILO SAVIĆ" IVANJICA 17182102 101064399 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43720-IVANJICA
601 01029 OSNOVNA ŠKOLA "MAJOR ILIĆ" KUŠIĆI IVANJICA 07210019 101064591 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43720-IVANJICA
601 01030 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN VUČIĆEVIĆ-ZVERAC" BRATLJEVO IVANJICA 07155727 100934287 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43720-IVANJICA
601 01031 OSNOVNA ŠKOLA "MILINKO KUŠIĆ" IVANJICA 07111991 101064438 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43720-IVANJICA
601 01032 OSNOVNA ŠKOLA "MIĆO MATOVIĆ" KATIĆI IVANJICA 07190395 100931900 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43720-IVANJICA
601 01033 OSNOVNA ŠKOLA "PROFESOR DR NEDELJKO KOŠANIN" DEVIĆI IVANJICA 07190417 101064358 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43720-IVANJICA
601 01034 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" KOVILJE IVANJICA 07209991 100933534 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43720-IVANJICA
601 01035 OSNOVNA ŠKOLA "SRETEN LAZAREVIĆ" PRILIKE IVANJICA 07112017 100931039 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43720-IVANJICA
601 01036 OSNOVNA ŠKOLA "JORDAN ĐUKANOVIĆ" VARDA KOSJERIĆ 07110146 101088118 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43730-KOSJERIĆ
601 01037 OSNOVNA ŠKOLA "MITO IGUMANOVIĆ" KOSJERIĆ 07223510 101088247 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43730-KOSJERIĆ
601 01038 OSNOVNA ŠKOLA "EMILIJA OSTOJIĆ" POŽEGA 07112785 101002642 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43740-POŽEGA
601 01039 OSNOVNA ŠKOLA "PETAR LEKOVIĆ" POŽEGA 07112793 101002659 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43740-POŽEGA
601 01040 OSNOVNA ŠKOLA "ANDRA SAVČIĆ" VALJEVO 07096984 101902045 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01041 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VALJEVO 07096658 100078879 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01042 OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOLJUB ILIĆ" DRAČIĆ VALJEVO 07096747 101490285 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01043 OSNOVNA ŠKOLA "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" VALJEVO 07096992 101494059 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01044 OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO JOVANOVIĆ" POĆUTA VALJEVO 07096704 100074344 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01045 OSNOVNA ŠKOLA "ILIJA BIRČANIN" VALJEVO 07096674 101493162 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01046 OSNOVNA ŠKOLA "MILOVAN GLIŠIĆ" VALJEVO 07096909 100067933 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01047 OSNOVNA ŠKOLA "MILOVAN GLIŠIĆ" VALJEVSKA KAMENICA VALJEVO 07096712 101492692 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01048 OSNOVNA ŠKOLA "PROTA MATEJA NENADOVIĆ" BRANKOVINA VALJEVO 07096640 100071123 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01049 OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ MARKOVIĆ" DONJE LESKOVICE VALJEVO 07096666 102017695 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01050 OSNOVNA ŠKOLA "VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ" VALJEVO 07096941 101900092 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01051 OSNOVNA ŠKOLA "NADA PURIĆ" VALJEVO 07232748 101495754 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01052 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" POPUČKE VALJEVO 17278738 101498521 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01053 OSNOVNA ŠKOLA "SESTRE ILIĆ" VALJEVO 07096895 100076805 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01054 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN FILIPOVIĆ" DIVCI VALJEVO 07096682 101900076 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43900-VALJEVO
601 01055 OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA NEDIĆ" OSEČINA 07134991 101596986 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43901-OSEČINA
601 01056 OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA MIŠIĆ" PECKA OSEČINA 07135025 101938657 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43901-OSEČINA
601 01057 OSNOVNA ŠKOLA "DIMITRIJE TUCOVIĆ" JABUČJE LAJKOVAC 07134223 101343723 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43902-LAJKOVAC
601 01058 OSNOVNA ŠKOLA "MILE DUBLJEVIĆ" LAJKOVAC 07134231 101343135 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43902-LAJKOVAC
601 01059 OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA ŽIVOJIN MIŠIĆ" MIONICA 07134746 102216185 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43903-MIONICA
601 01060 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN RAKIĆ" MIONICA 07134754 101392039 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43903-MIONICA
601 01061 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN DANILOVIĆ" RADLJEVO UB 07098596 102407179 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43910-UB
601 01062 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN MUNJAS" UB 07098588 101350389 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43910-UB
601 01063 OSNOVNA ŠKOLA "RAJKO MIHAILOVIĆ" BANJANI UB 07098502 101349328 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43910-UB
601 01064 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" PAMBUKOVICA UB 07098545 101352036 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43910-UB
601 01065 OSNOVNA ŠKOLA "SAVA KERKOVIĆ" LJIG 07099231 101287100 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43930-LJIG
601 01066 OSNOVNA ŠKOLA "SESTRE PAVLOVIĆ" BELANOVICA LJIG 07099215 101287159 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 43930-LJIG
601 01067 OSNOVNA ŠKOLA "20. OKTOBAR" VLASE VRANJE 07138857 100406403 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01068 OSNOVNA ŠKOLA "1. MAJ" GORNJI VRTOGOŠ VRANJE 07138881 100405902 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01069 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" TIBUŽDE VRANJE 07204990 100553578 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01070 OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ" RATAJE VRANJE 07138849 100549754 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01071 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" VRANJE 07347804 100548690 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01072 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" VRANJE VRANJE 07137940 100553990 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01073 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" VRANJE 07138806 100405574 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01074 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" VRANJE 07138814 100550557 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01075 OSNOVNA ŠKOLA "KRALJ PETAR I OSLOBODILAC" KORBEVAC VRANJE 07138890 100406253 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01076 OSNOVNA ŠKOLA "PREDRAG DEVEDŽIĆ" VRANJSKA BANJA VRANJE 07137931 100406399 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01077 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" VRANJE 07138920 102067565 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01078 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" VRANJE 07330162 100548681 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 01079 OSNOVNA ŠKOLA "MIĐENI" MUHOVAC BUJANOVAC 07104308 102485821 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44101-BUJANOVAC
601 01080 OSNOVNA ŠKOLA "SAMI FRAŠERI" LUČANE BUJANOVAC 07323433 100977697 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44101-BUJANOVAC
601 01081 OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" KOLOLEČ GNJILANE 09002413 101920421 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01082 OSNOVNA ŠKOLA "ALI BEKTAŠI" NESALCE BUJANOVAC 17437291 102561315 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44101-BUJANOVAC
601 01083 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" KLENIKE BUJANOVAC 07106165 100976053 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44101-BUJANOVAC
601 01084 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" BUJANOVAC 07104251 100975680 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44101-BUJANOVAC
601 01085 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" CERNICA GNJILANE 09045031 100055270 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01086 OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO" STREZOVCE GNJILANE 09002383 100018265 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01087 OSNOVNA ŠKOLA "VELJKO DUGOŠEVIĆ" RANILUG GNJILANE 09002391 100018304 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01088 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" GNJILANE GNJILANE 09003282 102130412 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01089 OSNOVNA ŠKOLA "VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ" LEVOSOJE BUJANOVAC 07106173 102220797 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44101-BUJANOVAC
601 01090 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" BILJAČA BUJANOVAC 07104260 102031931 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44101-BUJANOVAC
601 01091 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" KOSOVSKA KAMENICA GNJILANE 09002359 100018353 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01092 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" PARTEŠ GNJILANE 09003371 100055212 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01093 OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" PREKOVCE GNJILANE 09018174 100055132 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01094 OSNOVNA ŠKOLA "DRAGOMIR TRAJKOVIĆ" ZBEVAC BUJANOVAC 07104316 100368523 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44101-BUJANOVAC
601 01095 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" ŽEGRA GNJILANE 09003355 102316033 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01096 OSNOVNA ŠKOLA "MARKO RAJKOVIĆ" VRBOVAC VITINA GNJILANE 09001727 101920341 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01097 OSNOVNA ŠKOLA "MLADEN MARKOVIĆ" VITINA GNJILANE 09001646 101920350 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 48220-GNJILANE
601 01098 OSNOVNA ŠKOLA "MUHAREM KADRIJU" VELIKI TRNOVAC BUJANOVAC 07104294 102485928 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44101-BUJANOVAC
601 01099 OSNOVNA ŠKOLA "NAIM FRAŠERI" BUJANOVAC 07658648 100978026 2 13701-OSNOVNO OBRAZOVANJE 44101-BUJANOVAC

Sledeći