Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA MINIMALNOG MESEČNOG IZNOSA TROŠKOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA I UTVRĐIVANJE IZNOSA NAKNADE KOJU PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

("Sl. list grada Užica", br. 17/2018)

 

1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se način određivanja minimalnog mesečnog iznosa troškova za tekuće održavanje zgrada i način utvrđivanja iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Užica, u skladu sa Mišljenjem Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 401-00-917/2017-12 od 07.12.2017. godine

A. NAČIN ODREĐIVANJA MINIMALNOG MESEČNOG IZNOSA TROŠKOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA

2. Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade, a troškovi za održavanje zemljišta uključeni su u iznos troškova održavanja zgrade.

3. Obračun minimalnog mesečnog iznosa troškova za tekuće održavanje zgrada za stanove i poslovni prostor obračunava se po formuli:

 

Cto =

Cz x Kjls x Kl

 

1000

 

gde je

Cto - minimalni mesečni iznos troškova za tekuće održavanje za stan i poslovni prostor;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 6

Kl - koeficijent za utvrđivanje minimalnog iznosa troškova za tekuće održavanje zgrada sa liftom i bez lifta, gde je za zgrade bez lifta Kl =1, a za zgrade sa liftom Kl =1,3

4. Obračun minimalnog mesečnog iznosa troškova za tekuće održavanje zgrada za garaže, garažna mesta i garažne boksove obračunava se shodno navedenom mišljenju po formuli:

 

Cto =

Cz x Kjls x Kg

 

1000

 

gde je

Cto - minimalni mesečni iznos troškova za tekuće održavanje za stan i poslovni prostor;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 6

Kg - koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu Kg=0,6, a za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži Kg=0,4

B. NAČIN ODREĐIVANJA IZNOSA NAKNADE KOJU PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

5. Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki posebni deo zgrade

6. Određivanje visine naknade za upravljanje za stan i poslovni prostor kao posebni deo zgrade vrši se po formuli

 

Cto =

Cz x Kjls x Kpd

 

1000

 

gde je

Cu - iznos mesečne naknade za upravljanje zgradom za stan i poslovni prostor;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 8;

Kpd - koeficijent posebnog dela zgrade, koji zavisi od ukupnog broja posebnih delova zgrade, gde je Kpd = 0,5 (za zgrade koje imaju do 8 posebnih delova), Kpd = 0,6 (za zgrade od 8 do 30 posebnih delova), Kpd = 0,7 (za zgrade preko 30 posebnih delova).

7. Određivanje visine naknade za upravljanje za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo zgrade vrši se po formuli

 

Cto =

Cz x Kjls x Kg

 

1000

 

gde je

Cu - iznos mesečne naknade za upravljanje zgradom za garažu, garažni boks i garažno mesto;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 8;

Kg - koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu Kg=0,1, a za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži Kg=0,2.

V. OSTALE ODREDBE

8. Vrednosti koeficijenata jedinice lokalne samouprave (Kjls) koji se koriste za utvrđivanje mesečnog iznosa minimalnih troškova održavanja stambenih zgrada i za utvrđivanje iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Užica utvrđuje Gradsko veće grada Užica posebnim rešenjem.

9. Rešenje o utvrđivanju minimalnog mesečnog iznosa troškova za tekuće održavanje zgrada i iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, koji se utvrđuju na osnovu ovog Pravilnika, kao i minimalnog mesečnog iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrade, koji se utvrđuje na osnovu Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade ("Službeni glasnik RS", br. 101/2017), donosi Gradsko veće grada Užica po objavljivanju podatka Republičkog zavoda za statistiku o iznosu prosečne neto zarade u gradu Užicu za prethodnu godinu.

10. Iznosi utvrđeni rešenjem iz tačke 9. ovog Pravilnika primenjuju se od narednog meseca od meseca u kome je doneto.

11. Rešenje iz tač. 9. ovog Pravilnika objavljuje se u "Službenom listu grada Užica" i na internet stranici grada Užica.

12. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Užica".