Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA I GRANICAMA ZONA TARIFSKOG SISTEMA U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU JP "ŽELEZNICE SRBIJE"

("Sl. glasnik RS", br. 12/2010)

1. Utvrđuju se cene usluga u unutrašnjem putničkom saobraćaju JP "Železnice Srbije" kao i granice zona tarifskog sistema gradske železnice "Beovoz" sadržane u Spt 05 PT Deo III Prevoznine, dodaci i naknade, i to na sledeći način:

1) Redovna vozna cena putničkog kilometra iznosi za zone:

- kad se kupuje na blagajni:

- od 1 do 120 km: 3,20 dinara za 2. razred, odnosno 4,80 dinara za 1. razred

- od 121 do 320 km: 2,80 dinara za 2. razred, odnosno 4,20 dinara za 1. razred

- od 321 i više km: 2,60 dinara za 2. razred odnosno 3,90 dinara za 1. razred

- kad se naplaćuje u vozu:

- od 1 do 120 km: 4,16 dinara za 2. razred, odnosno 6,24 dinara za 1. razred

- od 121 do 320 km: 3,64 dinara za 2. razred, odnosno 5,46 dinara za 1. razred

- od 321 i više km: 3,38 dinara za 2. razred odnosno 5,07 dinara za 1. razred

2) Dodatna cena za vozove višeg tarifskog ranga, uz redovnu voznu cenu iznosi za:

- brzi voz 100,00 dinara,

- InterSiti 200,00 dinara.

3) Pretplatna karta za mlade do 26 godina se ukida.

4) Najmanja prevoznina za prtljag iznosi 300,00 dinara po pošiljci ili za bicikl po komadu, a 600,00 dinara za motocikl po komadu.

5) Naknada za rezervisanje sedišta iznosi 110,00 dinara.

6) Naknada za čuvanje prtljaga u garderobi, za svaki komad i za svakih započetih 24 časa iznosi 110,00 dinara.

7) Dodaci za doplate u vozu se ukidaju.

8) Naknada za izvršeni prevoz, koju plaća putnik koji izbegava da plati kartu u vozu iznosi:

- 2000 dinara ako izvrši uplatu u predviđenom roku

- 5000 dinara ako uplatu izvrši po isteku predviđenog roka, odnosno ako se naplata vrši sudskim putem.

9) Granice zona tarifskog sistema za gradsku železnicu "Beovoz" su:

- prva zona: Batajnica, Ovča, Ripanj i Veliki Borak,

- druga zona: Inđija, Pančevo Vojlovica, Mladenovac i Lazarevac,

- treća zona: Velika Plana i Valjevo.

10) Cene voznih karata za gradsku železnicu "Beovoz" iznose za:

- kupovinu na blagajni: za prvu zonu 60,00 dinara, za drugu zonu 100,00 dinara i treću zonu 200,00 dinara,

- kupovinu u vozu: za prvu zonu 120,00 dinara, za drugu zonu 200,00 dinara i treću zonu 400,00 dinara,

- mesečnu pretplatnu kartu po redovnoj ceni 1.500,00 dinara, a po povlašćenoj ceni 800,00 dinara.

2. Za realizaciju ove odluke zadužuje se generalni direktor JP "Železnice Srbije".

3. Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

4. Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka Upravnog odbora JP "Železnice Srbije", broj 100/2007-314 od 30. avgusta 2007. godine ("Službeni glasnik RS", broj 9/08).