Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEZE SLUŽENJA VOJNOG ROKA

("Sl. glasnik RS", br. 95/2010)

1. Obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije obustavlja se odsluženjem vojnog roka poslednje partije vojnika upućene u 2010. godini.

Odredba stava 1. ove tačke odnosi se i na regrute koji su, zbog prigovora savesti, služenje vojnog roka zamenili civilnom službom.

Upućivanje na služenje vojnog roka u Vojsku Srbije, od 1. januara 2011. godine, vršiće se po principu dobrovoljnosti, u skladu sa zakonom.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2011. godine.