Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE

("Sl. list grada Kraljeva", br. 2/2018)

Član 1

Utvrđuje se minimalni iznos izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Kraljeva koji su u obavezi da plaćaju vlasnici posebnih delova zgrade i to:

A) Vlasnici stanova i poslovnih prostora:

1. U zgradama sa liftom

Minimalna visina iznosa za investiciono održavanje - IO (dinara/m2/mesec)

<10 god.

3,01

od 10 do 20 god.

4,52

od 20 do 30 god.

6,03

>30 god.

7,54

2. U zgradama bez lifta

Minimalna visina iznosa za investiciono održavanje - IO (dinara/m2/mesec)

<10 god.

2,32

od 10 do 20 god.

3,48

od 20 do 30 god.

4,64

>30 god.

5,80

B) Vlasnici garaža, garažnih boksova i garažnog mesta

1. Za garaže

Minimalna visina iznosa za investiciono održavanje - IO (dinara/m2/mesec)

<10 god.

1,39

od 10 do 20 god.

2,09

od 20 do 30 god.

2,78

>30 god.

3,48

2. Za garažni boks, odnosno garažno mesto

Minimalna visina iznosa za investiciono održavanje - IO (dinara/m2/mesec)

<10 god.

0,93

od 10 do 20 god.

1,39

od 20 do 30 god.

1,85

>30 god.

2,32

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kraljeva".