Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017)

 

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se minimalni iznosi na ime troškova za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade koje se nalaze na teritoriji Grada Požarevca, kao i utvrđivanje minimalnog iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika od strane Grada Požarevca (u daljem tekstu: Grad), kada stambena zajednica ne ispuni zakonske obaveze koje se tiču održavanja zgrade i upravljanja istom.

Član 2

Vlasnici posebnih delova zgrada - stanova ili poslovnog prostora, dužni su da na ime izdvajanja za:

1. investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade, mesečno po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora plaćaju minimalni iznos:

- za zgradu starosti do 10 godina - 3,00 dinara;

- za zgradu starosti od 10 do 20 godina - 4,00 dinara;

- za zgradu starosti od 20 do 30 godina - 5,00 dinara i

- za zgradu starosti 30 i više godina - 7,00 dinara.

2. tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade, plaćaju minimalni mesečni iznos od 310,00 dinara i

3. naknadu prinudno postavljenom profesionalnom upravniku, minimalni mesečni iznos:

- za zgrade do 8 posebnih delova - 210,00 dinara;

- za zgrade od 8 do 30 posebnih delova - 250,00 dinara i

- za zgradu preko 30 posebnih delova - 290,00 dinara.

U slučaju da je jedno lice vlasnik više posebnih delova zgrade, za svaki takav posebni deo plaća iznose iz stava 1. ovog člana.

Član 3

Stambena zajednica može doneti odluku da su vlasnici posebnih delova zgrade u obavezi da izdvajaju i veće iznose od iznosa propisanih članom 2. ove odluke za tekuće i investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Grada Požarevca".