Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE VISINE IZNOSA IZDVAJANJA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE

("Sl. list grada Loznice", br. 3/2018)

Član 1

Odlukom o utvrđivanju minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Loznice (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se merila i kriterijumi i minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (u daljem tekstu: zgrada) na teritoriji grada Loznice dužni izdvajati za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade.

Član 2

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Loznice predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade.

Član 3

Visinu iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade po kvadratnom metru površine posebnog odnosno samostalnog dela zgrade određuje skupština stambene zajednice i ista ne može biti niža od minimalne visine iznosa izdvajanja utvrđene ovom odlukom.

Stan i poslovni prostor

Član 4

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade su:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (Cz);

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji ne može biti niži od 1,3 (Kjls);

3) koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina, Ks = 0,4; za zgrade starosti od 10 do 20 godina, Ks = 0,6; za zgrade starosti od 20 do 30 godina, Ks = 0,8; za zgrade starosti od 30 godina, Ks = 1(Ks);

4) koeficijent za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade sa liftom i bez lifta, gde je za zgrade bez lifta Kl = 1, a za zgrade sa liftom Kl = 1,3 (Kl).

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana, minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za stan i poslovni prostor kao posebni deo, utvrđuje se na sledeći način:

Cio =

Cz x Kjls x Ks x Kl

 

10.000

 

gde je:

Cio - minimalni iznos mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora.

Član 5

Koeficijent jedinice lokalne samouprave shodno čl. 3. Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade za grad Loznica određuje se u visini 1.3 za sve minimalne visine iznosa izdvajanja predviđene ovom odlukom.

Prosečna neto zarada u gradu Loznica za prethodnu godinu (2017. godinu) prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 34.930 dinara.

Zgrade sa liftom

Član 6

Utvrđuje se minimalan iznos mesečnog izdvajanja u apsolutnom iznosu na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade sa liftom za tekuću godinu i to:

- zgrade starosti do 10 godina - 2,36 din/m2;

- zgrade starosti od 10-20 godina - 3,54 din/m2;

- zgrade starosti od 20-30 godina - 4,72 din/m2 i

- zgrade starosti preko 30 godina - 5,90 din/m2.

Zgrade bez lifta

Član 7

Utvrđuje se minimalan iznos mesečnog izdvajanja u apsolutnom iznosu na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade bez lifta:

- zgrade starosti do 10 godina - 1,81 din/m2;

- zgrade starosti od 10-20 godina - 2,72 din/m2;

- zgrade starosti od 20-30 godina - 3,63 din/m2 i

- zgrade starosti preko 30 godina - 4,54 din/m2.

Garaža, garažni boks i garažno mesto

Član 8

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo su:

1. prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (Cz);

2. koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji ne može biti niži od 1.3 (Kjls);

3. koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina, Ks = 0,4; za zgrade starosti od 10 do 20 godina, Ks = 0,6; za zgrade starosti od 20 do 30 godina, Ks = 0,8; za zgrade starosti od 30 godina, Ks = 1(Ks);

4. koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu Kg=0,6,a za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži Kg = 0,4(Kg)

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana, minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo, utvrđuje se na sledeći način:

Cio =

Cz x Kjls x Ks x Kg

 

10.000

 

gde je:

Cio - minimalni iznos mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru garaže, garažnog boksa ili garažnog mesta.

Garaže

Član 9

Utvrđuje se minimalni iznos mesečnog izdvajanja u apsolutnom iznosu na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada na teritoriji grada Loznice koji se plaća za garažu, kao posebni deo, po kvadratnom metru garaže iznosi:

- zgrade starosti do 10 godina - 1,1 din/m2;

- zgrade starosti od 10-20 godina - 1,63 din/m2;

- zgrade starosti od 20-30 godina - 2,18 din/m2 i

- zgrade starosti preko 30 godina - 2,72 din/m2.

Garažni boks i garažno mesto

Član 10

Utvrđuje se minimalni iznos mesečnog izdvajanja u apsolutnom iznosu na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada na teritoriji grada Loznice koja se plaća za garažni boks i garažno mesto, kao posebni deo, po kvadratnom mestu garažnog boksa ili garažnog mesta iznosi:

- zgrade starosti do 10 godina - 0,73din/m2;

- zgrade starosti od 10-20 godina - 1,1 din/m2;

- zgrade starosti od 20-30 godina - 1,45 din/m2 i

- zgrade starosti preko 30 godina - 1,82.

Član 11

Za prostorije sa tehničkim uređajima, prostorije transformatorske stanice i kućna i blokovska skloništa, kao samostalne delove zgrade, minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada na teritoriji grada Loznice, plaća se u visini iznosa troškova investicionog održavanja koji se plaća za garaže iz člana 9. ove odluke.

Usklađivanje visine iznosa

Član 12

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Loznice usklađuje se godišnje za visinu prosečne neto zarade u gradu Loznica za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Ovlašćuje se Gradsko veće grada Loznice da, po objavljivanju i na osnovu prosečne neto zarade u gradu Loznica, za prethodnu godinu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, uskladi minimalne iznose izdvajanja na ime investicionog održavanja zgrade i usklađene iznose objavi u "Službenom listu grada Loznice" za svaku kalendarsku godinu počev od 2019. godine.

Završne odredbe

Član 13

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Loznica".