Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA

("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2018)

 

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada dužni izdvajati na ime tekućeg, kao i investicionog održavanja zgrada koje se nalaze na teritoriji grada Kruševca, kao i utvrđivanje naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju postavljanja profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave kao vid prinudne mere.

Pod održavanjem zgrade, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se obaveza vlasnika i korisnika samostalnih delova zgrade da održavaju svoje delove zgrada na način kojim se obezbeđuje funkcionalnost tog dela zgrade prema propisima koji bliže određuju njihovu funkcionalnost I na način kojim se eliminiše opasnost od nastupanja štete ili nemogućnosti korišćenja drugih delova zgrade.

Pod prinudnom upravom, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se postavljanje profesionalnog upravnika u stambenim zgradama od strane lokalne samouprave kao vid prinudne mere u slučaju da zgrada u zakonskom roku nije izabrala svoje organe upravljanja, i u slučaju isteka ili prestanka mandata upravnika, ukoliko u propisanom roku ne bude izabran novi upravnik.

II - POSEBNE ODREDBE

Investiciono održavanje u stambenim zgradama

Član 2

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade su:

1) prosečna neto zarada u gradu Kruševcu za prethodnu godinu koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 40.803,00 dinara

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji iznosi 1,3

3) koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina utvrđen koeficijent 0,4; za zgrade starosti od 10 do 20 godina utvrđen koeficijent 0,6; za zgrade starosti od 20 do 30 godina utvrđen koeficijent 0,8; za zgrade starosti preko 30 godina utvrđen koeficijent 1.

4) koeficijent za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade sa liftom i bez lifta, gde je za zgrade bez lifta utvrđen koeficijent 1, a za zgrade sa liftom je utvrđen koeficijent 1,3.

Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđeni su minimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora:

Starost zgrade

Zgrade sa liftom

Zgrade bez lifta

o 10 godina starosti

2,76 dinara

2,12 dinara

od 10 do 20 godina starosti

4,14 dinara

3,18 dinara

od 20 do 30 godina starosti

5,52 dinara

4,24 dinara

preko 30 godina starosti

6,89 dinara

5,30 dinara

Član 3

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo su:

1) prosečna neto zarada u gradu Kruševcu za prethodnu godinu koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 40.803,00 dinara

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji iznosi 1,3

3) koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina utvrđen koeficijent 0,4; za zgrade starosti od 10 do 20 godina utvrđen koeficijent 0,6; za zgrade starosti od 20 do 30 godina utvrđen koeficijent 0,8; za zgrade starosti preko 30 godina utvrđen koeficijent 1.

4) koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu utvrđen koeficijent 0,6; a za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži je utvrđen koeficijent 0,4.

Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđeni su minimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru garaže, garažnog boksa i garažnog mesta u zajedničkoj garaži:

starost zgrade

garaža

garažni boks ili mesto u zajedničkoj garaži

do 10 godina starosti

1,27 dinara

0,85 dinara

od 10 do 20 godina starosti

1,91 dinara

1,27 dinara

od 20 do 30 godina starosti

2,55 dinara

1,70 dinara

preko 30 godina starosti

3,18 dinara

2,12 dinara

Tekuće održavanje u stambenim zgradama

Član 4

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade su:

1) prosečna neto zarada u gradu Kruševcu za prethodnu godinu koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 40.803,00 dinara;

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja zgrade koji iznosi 6;

3) koeficijent za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade sa liftom i bez lifta, gde je za zgrade bez lifta utvrđen koeficijent 1, a za zgrade sa liftom je utvrđen koeficijent 1,3.

Troškovi za održavanje zemljišta za redovnu upotrebu uključeni su u iznos troškova tekućeg održavanja zgrade.

Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđeni su minimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja u apsolutnom smislu za svaki poseban deo zgrade:

Zgrade bez lifta

Zgrade sa liftom

244,82 dinara

318,26 dinara

Član 5

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo su:

1) prosečna neto zarada u gradu Kruševcu za prethodnu godinu koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 40.803,00 dinara

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja zgrade, koji iznosi 6;

3) koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu utvrđen koeficijent 0,6; a za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži je utvrđen koeficijent 0,4.

Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđeni su minimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja u apsolutnom iznosu za garažu, garažni boks ili garažno mesto u zajedničkoj garaži:

Garaža

Garažni boks ili mesto u zajedničkoj garaži

146,89 dinara

97,93 dinara

Naknada za rad prinudnog upravnika

Član 6

Kriterijumi za utvrđivanje iznosa naknade koju vlasnici posebnih delova plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika se utvrđuje primenom sledećih kriterijuma:

1) prosečna neto zarada u gradu Kruševcu za prethodnu godinu koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 40.803,00 dinara

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja koji iznosi 8;

3) koeficijent posebnog dela zgrade koji zavisi od ukupnog broja posebnih delova zgrade, za zgrade koje imaju do 8 posebnih delova, utvrđen je koeficijent 0,5; za zgade koje imaju od 8 do 30 posebnih delova, utvrđen je koeficijent 0,6; za zgrade koje imaju preko 30 posebnih delova, utvrđen je koeficijent 0,7.

Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđena je visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u apsolutnom iznosu na mesečnom nivou za svaki poseban deo zgrade:

Broj posebnih delova zgrade

Iznos naknade za rad prinudnog upravnika

do 8 posebnih delova

163,21 dinar

od 8 do 30 posebnih delova

195,85 dinara

preko 30 posebnih delova

228,50 dinara

Član 7

Kriterijumi za utvrđivanje iznosa naknade koju vlasnici garaža, garažnih boksova i garažnih mesta plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika se utvrđuje primenom sledećih kriterijuma:

1) prosečna neto zarada u gradu Kruševcu za prethodnu godinu koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 40.803,00 dinara

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja koji iznosi 8;

3) koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu i garažni boks utvrđen koeficijent 0,1; a za garažno mesto u zajedničkoj garaži utvrđeni koeficijent je 0,2.

Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđena je visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u apsolutnom iznosu na mesečnom nivou za garažu, garažni boks ili garažno mesto kao poseban deo zgrade:

Garaža i garažni boks

garažno mesto u zajedničkoj garaži

32,64 dinara

65,28 dinara

 

III - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kruševca".