Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2017)

 

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova zgrada dužni izdvajati na ime tekućeg, kao i investicionog održavanja zgrada koje se nalaze na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, kao i utvrđenje naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju postavljenja profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave kao vid prinudne mere.

Član 2

Članom 61. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada određeno je da u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti održivog razvoja stanovanja, jedinica lokalne samouprave donosi akt o minimalnoj visini iznosa o tekućem održavanju zgrada, akt o visini iznosa naknade koji plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudnog postavljenja profesionalnog upravnika, kao i akt o minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade.

Član 3

Vlasnici posebnih delova zgrada na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, dužni su plaćati sledeće iznose:

- utvrđuje se minimalan iznos tekućeg održavanja zgrada u iznosu od 550,00 dinara mesečno;

- utvrđuje se minimalan iznos izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada u iznosu od 250,00 dinara mesečno;

- utvrđuje se visina iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudnog postavljenog profesionalnog upravnika u iznosu od 300,00 dinara mesečno.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Sremska Mitrovica".