Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

("Sl. list grada Kraljeva", br. 2/2018 i 6/2018)

 

Član 1

Utvrđuje se iznos izdvajanja na ime naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika (Cu) na teritoriji grada Kraljeva koji su u obavezi da plaćaju vlasnici posebnih delova zgrade i to:

A) Vlasnici stanova i poslovnih prostora:

1. U zgradama do 8 posebnih delova

Visina iznosa naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika - Cu (din/mesec)

250

2. U zgradama od 8 do 30 posebnih delova

Visina iznosa naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika - Cu (din/mesec)

300

3. U zgradama sa više od 30 posebnih delova

Visina iznosa naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika - Cu (din/mesec)

350

B) Vlasnici garaža, garažnih boksova i garažnog mesta

1. Za garažu ili garažni boks

Visina iznosa naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika - Cu (din/mesec)

50

2. Za garažno mesto

Visina iznosa naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika - Cu (din/mesec)

100

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kraljeva".