Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA ZA INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA I IZNOSA NAKNADE ZA PRINUDNO POSTAVLJENOG UPRAVNIKA

("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2018)

 

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade, minimalna visina iznosa za tekuće održavanje zgrada i visina iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Valjeva.

Član 2

Investiciono održavanje, u smislu odredaba ove odluke, jeste izvođenje građevinsko- zanatskih, odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekata u cilju poboljšavanja uslova korišćenja zgrade u toku eksploatacije.

Tekuće održavanje, u smislu odredaba ove odluke, je izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoji se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Pod prinudnom upravom, u smislu odredaba ove odluke, podrazumeva se poveravanje poslova profesionalnom upravniku od strane Gradske uprave grada Valjeva, u slučaju da stambena zajednica nije podnela prijavu za upis u registar i ukoliko nema izabranog upravnika.

Član 3

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu u dinarima po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade, i to:

1) Za stan ili poslovni prostor

Starost zgrade

do 10 godina

od 10 do 20 godina

od 20 do 30 godina

preko 30 godina

Lift

2,76

4,14

5,52

6,90

Bez lifta

2,12

3,19

4,25

5,31

2) Za garažu, garažni boks ili garažno mesto

Starost zgrade

do 10 godina

od 10 do 20 godina

od 20 do 30 godina

preko 30 godina

Garaža

1,27

1,91

2,55

3,19

Garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži

0,85

1,27

1,7

2,12

Član 4

Minimalna visina iznosa za tekuće održavanje zgrada predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu u dinarima za svaki poseban deo zgrade a troškovi za održavanje zemljišta uključeni su u iznos održavanja zgrade, i to:

1) Za stan i poslovni prostor

Sa liftom

318,64

Bez lifta

245,11

2) Za garažu, garažni boks ili garažno mesto

Garaža

147,06

Garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži

98,04

Član 5

Visina iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu u dinarima za svaki poseban deo zgrade i to:

1) Za stan i poslovni prostor

Do 8 posebnih delova zgrade

163,00

Od 8 do 30 posebnih delova zgrade

196,00

Preko 30 posebnih delova zgrade

229,00

2) Za garažu, garažni boks ili garažno mesto

Garaža i garažni boks

33,00

Garažno mesto u zajedničkoj garaži

65,00

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku grada Valjeva".