Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA, VISINI IZNOSA NAKNADE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I MINIMALNOJ VISINI IZNOSA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

("Sl. list grada Beograda", br. 50/2018)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom se utvrđuju minimalni iznosi na ime tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade, visina iznosa naknade, koju vlasnici posebnih delova zgrade plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika od strane jedinice lokalne samouprave, kao i visina iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada.

Stambena zajednica, shodno odredbama zakona kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada, ne može od iznosa utvrđenog ovom odlukom, propisati niži iznos kojim vlasnik posebnog dela mesečno učestvuje u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i upravljanja zgradom.

II POSEBNE ODREDBE

1. Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade

Član 2

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban, odnosno samostalni deo zgrade i uključuje troškove za održavanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade.

Član 3

Minimalni iznos na ime troškova iz člana 2. ove odluke utvrđuje se:

- za stan i poslovni prostor u zgradi bez lifta u iznosu od 360,85 RSD;

- za stan i poslovni prostor u zgradi sa liftom u iznosu od 469,11 RSD;

- za garažu u iznosu od 216,51 RSD;

- za garažne boksove i garažna mesta u iznosu od 144,34 RSD;

- za samostalne delove zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa) u iznosu od 216,51 RSD.

2. Naknada u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika

Član 4

Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.

Član 5

Iznos na ime naknade iz člana 4. ove odluke utvrđuje se:

- za stan i poslovni prostor za zgrade do osam posebnih jedinica u iznosu od 240,57 RSD, za zgrade od osam do 30 posebnih jedinica u iznosu od 288,68 RSD i za zgrade preko 30 posebnih jedinica u iznosu od 336,80 RSD;

- za garažu, u iznosu od 96,23 RSD i za garažni boks i garažno mesto u iznosu od 48,11 RSD.

3. Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade

Član 6

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade.

Član 7

Minimalni iznos na ime troškova iz člana 6. ove odluke utvrđuje se:

- po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade bez lifta starosti do 10 godina u iznosu od 3,13 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 4,69 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu 6,25 RSD i starosti od 30 godina 7,82 RSD;

- po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade sa liftom starosti do 10 godina u iznosu od 4,07 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 6,10 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 8,13 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 10,16 RSD;

- po kvadratnom metru garaže kao posebnog dela zgrade, starosti do 10 godina u iznosu od 1,25 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 1,88 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 2,50 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 3,13 RSD;

- po kvadratnom metru garažnog boksa i garažnog mesta kao posebnog dela zgrade starosti do 10 godina u iznosu od 1,88 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 2,81 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 3,75 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 4,69 RSD;

- po kvadratnom metru samostalnog dela zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa) starosti do 10 godina u iznosu od 1,88 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 2,81 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 3,75 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 4,69 RSD.

Član 8

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".