Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA O TEKUĆEM ODRŽAVANJU ZGRADA I MINIMALNOJ VISINI IZNOSA IZDVAJANJA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2019)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se minimalna visina iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji Grada Novog Sada, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i Pravilnikom o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 101/17).

Skupština stambene zajednice, shodno odredbama zakona kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada, ne može od iznosa utvrđenog ovom odlukom, propisati niži iznos kojim vlasnik posebnog dela zgrade, mesečno učestvuje u troškovima tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade i troškovima investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade.

II POSEBNE ODREDBE

1. Minimalna visina iznosa o tekućem održavanju zgrada

Član 2

Minimalna visina iznosa o tekućem održavanju zgrada predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban, odnosno samostalni deo zgrade i uključuje troškove za održavanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade.

Član 3

Minimalna visina iznosa iz člana 2. ove odluke utvrđuje se:

- za stan i poslovni prostor u zgradi sa liftom u iznosu od 422,00 RSD,

- za stan i poslovni prostor u zgradi bez lifta u iznosu od 324,00 RSD,

- za garažu u iznosu od 195,00 RSD,

- za garažne boksove i mesta u zajedničkoj garaži u iznosu od 130,00 RSD,

- za samostalne delove zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa) u iznosu od 195,00 RSD.

2. Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade

Član 4

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade, predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade.

Član 5

Minimalni iznos na ime troškova iz člana 4. ove odluke utvrđuje se:

- po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade bez lifta starosti do 10 godina u iznosu od 2,80 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 4,20 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu 5,60 RSD i starosti od 30 godina 7,00 RSD;

- po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade sa liftom starosti do 10 godina u iznosu od 3,60 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 5,50 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 7,30 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 9,10 RSD;

- po kvadratnom metru garaže kao posebnog dela zgrade, starosti do 10 godina u iznosu od 1,70 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 2,50 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 3,40 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 4,20 RSD;

- po kvadratnom metru garažnog boksa i garažnog mesta kao posebnog dela zgrade starosti do 10 godina u iznosu od 1,10 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 1,70 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 2,20 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 2,80 RSD;

- po kvadratnom metru samostalnog dela zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa) starosti do 10 godina u iznosu od 1,70 RSD, starosti od 10 do 20 godina u iznosu od 2,50 RSD, starosti od 20 do 30 godina u iznosu od 3,40 RSD i starosti od 30 godina u iznosu od 4,20 RSD.

3. Usklađivanje minimalne visine iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade

Član 6

Minimalna visina iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji Grada Novog Sada, usklađuje se godišnje sa visinom prosečne neto zarade u Gradu Novom Sadu za prethodnu godinu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, koje se utvrđuju aktom Gradskog veća Grada Novog Sada.

III PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 7

Skupština stambene zajednice dužna je da u roku od 90 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, donese akt o visini iznosa o tekućem održavanju zgrade, visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade i visini iznosa i drugih troškova iz nadležnosti stambene zajednice.

Član 8

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".