Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA NA IME TROŠKOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA, VISINI IZNOSA NAKNADE KOJU PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I MINIMALNOJ VISINI IZNOSA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA

("Sl. list grada Subotice", br. 37/2017)

 

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova zgrada dužni mesečno izdvajati na ime tekućeg, kao i investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada koje se nalaze na teritoriji Grada Subotice, kao i visina iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika od strane jedinice lokalne samouprave.

Član 2

Vlasnici posebnih delova zgrada na teritoriji Grada Subotice, u obavezi su plaćati sledeće utvrđene iznose:

- minimalni iznos troškova za tekuće održavanje za stan i poslovni prostor u zgradi bez lifta u iznosu od 260,00 rsd mesečno

- minimalni iznos troškova za tekuće održavanje za stan i poslovni prostor u zgradi sa liftom u iznosu od 340,00 rsd mesečno

- minimalni iznos troškova za tekuće održavanje za garažu u iznosu od 150,00 rsd mesečno

- minimalni iznos troškova za tekuće održavanje za garažne boksove i garažna mesta u iznosu od 100,00 rsd mesečno

- minimalni iznos naknade prinudnog upravnika za upravljanje posebnim delovima u iznosu od 300,00 rsd mesečno za stanove i poslovne prostore

- minimalni iznos naknade prinudnog upravnika za upravljanje garažama, garažnim boksovima i garažnim mestima kao posebnim delovima u iznosu od 100,00 rsd mesečno

- minimalni iznos mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade bez lifta od 4,00 rsd

- minimalni iznos mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora za zgrade sa liftom od 5,00 rsd.

- minimalni iznos mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru garaže, garažnog boksa i garažnog mesta kao posebnog dela zgrade od 2,00 rsd.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Subotice".