Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn., 144/2020, 62/2021- usklađeni din. izn. i 138/2022)

Objavljeno: 21.12.2022.


PRIMER

XV. SPISI I RADNJE U OBLASTI GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE

[ČLAN 16 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju

4.970

Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina

61.820

Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:

 

1) za odobrenje za istraživanje

65.300

1a) za odobrenje za geološka istraživanja za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

20.610

1b) za odobrenje za zadržavanje prava na istražni prostor

20.610

1v) za odobrenje po aneksu projekta za geološka istraživanja

20.610

1g) za prestanak važenja odobrenja za istraživanje

5.150

1d) za odobrenje za istraživanje geotermalnih resursa

34.290

1đ) za odobrenje za inženjerskogeološka - geotehnička istraživanja

34.290

2) za produžetak istražnog prava

21.750

3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala/proširenje granica odobrenog eksploatacionog polja

130.590

[3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

130.590]

3a) za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje/proširenje eksploatacionog polja

125.680

[3a) za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje

125.680]

3b) (brisana)  

[3b) za produženje roka iz odobrenja za eksploataciono polje

15.450]

3v) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala

61.770

3g) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

41.210

3d) (brisana)  

[3d) za izdavanje odobrenja za izmenu granica eksploatacionog polja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

30.900]

4) za ručno ispiranje plemenitih metala i sakupljanje drugih minerala sa površine zemlje

8.610

[4) za ispiranje plemenitih metala

8.610]

4a) (brisana)

 

[4a) za izdavanje odobrenja za sakupljanje drugih minerala sa površine zemlje

8.290]

5) za izdavanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova i/ili izgradnju rudarskih objekata

108.800

[5) za izvođenje rudarskih radova

108.800]

5a) za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina

64.550

5b) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova i/ili izgradnju rudarskih objekata

82.430

[5b) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata

82.430]

5v) (brisana)

 

tač. 5g)-5đ) (brisane)

 

[5g) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova

104.520

5d) za produženje roka važenja odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

41.210

5đ) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova

82.430]

6) (brisana)

 

[6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu

43.530]

7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu

87.050

7a) za izdavanje odobrenja za probni rad rudarskih objekata

39.180

8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja unutrašnjih gasnih instalacija

17.220

9) (brisana)

 

[9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

57.550]

10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima

263.190

11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata

131.600

12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata

131.600

13) (brisana)

 

[13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja

114.250]

14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja na osnovu kojih se vrši eksploatacija (odobrenje za eksploataciono polje, odobrenje za eksploataciju nemetaličnih sirovina za građevinske materijale, odobrenje za izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata, odobrenje za upotrebu i korišćenje rudarskih objekata, odobrenje za upravljanje rudarskim otpadom)

57.290

[14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i pratećih odobrenja za izvođenje radova i za upotrebu rudarskih objekata (odobrenje za izvođenje radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata)

38.720]

14a) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciono polje

37.260

14b) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

37.260

14v) za izdavanje odobrenja za upravljanje rudarskim otpadom

97.960

15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina

57.290

[15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda

38.720]

15a) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje podzemnih voda i geotermalnih resursa

38.190

16) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor

57.290 [37.260]

17) za izdavanje odobrenja za prenos potvrde o rezervama mineralnih sirovina i resursa i/ili drugih geoloških resursa

57.290

NAPOMENA:
Ako se podnese zahtev za smanjenje eksploatacionog polja definisanog odobrenjem za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 3) ovog tarifnog broja, a u slučaju smanjenja eksploatacionog polja definisanog odobrenjem za eksploataciono polje plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 3a) ovog tarifnog broja.
[Ako se podnese zahtev za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) ovog tarifnog broja.]

 

[ČLAN 17 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 135a

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

29.380

(2) preko 5 l/sekundi do 50 l/sekundi

44.090

(3) preko 50 l/sekundi

58.780

2) termomineralne vode:

 

[2) mineralne i termalne vode:]

 

(1) do 5 l/sekundi

48.980

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

58.780

(3) preko 10 l/sekundi

78.670

[ČLAN 18 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

53.880

(2) preko 5 l/sekundi do 50 l/sekundi

58.780

(3) preko 50 l/sekundi

78.370

2) termomineralne vode:

 

[2) mineralne i termalne vode:]

 

(1) do 5 l/sekundi

58.780

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

63.670

(3) preko 10 l/sekundi

78.370

Tarifni broj 135v

Za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa

34.290

Tarifni broj 135g

Za zahtev za odobrenje eksploatacionog prostora i količinu rezervi i/ili resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa

34.290

Tarifni broj 135d

Za zahtev za produženje roka važenja odobrenja za eksploatacioni prostor

24.490

[ČLAN 19 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 135đ

Za zahtev za prenos odobrenja eksploatacionog prostora i količine rezervi i/ili resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa

38.190

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html