Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2021.

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima
("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)


Član 1.

U Zakonu o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 6/16 ‒ dr. zakon), u članu 47. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) poštuje zabranu političkog oglašavanja van izborne kampanje, pre početka izborne kampanje da objavi tarife za političko oglašavanje, a u toku izborne kampanje da registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbedi zastupljenost bez diskriminacije. Kriterijumi po kojima se određuje cena političkog reklamiranja i uslovi plaćanja moraju da važe za sve kandidate na izborima i sve podnosioce proglašenih izbornih lista, odnosno predlagače proglašenih kandidata i moraju da budu objavljeni;”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Deset dana pre dana određenog za glasanje mediji ne mogu izveštavati o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti (putevi, mostovi, škole, bolnice, fabrike i sl.), odnosno obeležava početak izgradnje takvih objekata ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštini autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print