Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.12.2022.

Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
("Sl. glasnik RS", br. 142/2022)


Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 103/15, 108/16, 161/20 i 129/21) posle člana 62b dodaje se član 62v koji glasi:

„Član 62v

Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine” do 31. decembra 2023. godine delimično se finansira iz budžeta Republike Srbije.

Način prenošenja sredstava iz stava 1. ovog člana, uređuje Vlada posebnim aktom.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print