Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis („Službeni glasnik RS”, br. 112/15, 108/16, 95/18, 86/19, 153/20, 129/21 i 142/22), u članu 2. stav 1. reči: „31. decembra 2023. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2024. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.