Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 i 138/22), u članu 45. stav 1. reči: „2023. godine” zamenjuju se rečima: „2024. godine”.

Član 2.

U članu 45v stav 1. reči: „2023. godine” zamenjuju se rečima: „2024. godine”.

Član 3.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2024. godine.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.