Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

("Sl. glasnik RS", br. 44/2024)

Objavljeno: 10.05.2024.


U Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS”, br. 104/09 i 99/11), u članu 6. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, birač koji je upisan u birački spisak i koji prijavi prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u drugoj gradskoj opštini, upisuje se u deo biračkog spiska prema mestu tog prebivališta nakon šest meseci od dana prijave prebivališta.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

Birač koji je upisan u birački spisak i koji je nakon 3. jula 2023. godine prijavio prebivalište u jedinici lokalne samouprave, odnosno u gradskoj opštini u kojoj su za 2. jun 2024. godine raspisani lokalni izbori, upisaće se u deo biračkog spiska prema mestu prebivališta koje je imao na dan 3. jula 2023. godine.

Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se na birače koji su kandidati za odbornike na izbornim listama koje su na lokalnim izborima koji su raspisani za 2. jun 2024. godine podnete pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.