Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 – dr. zakon, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 – dr. zakon, 31/09, 101/11, 93/12, 93/14 i 106/15), u članu 3. tačka 1) reči: "(tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva)" brišu se.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana za tužbu i odgovor na tužbu taksena obaveza nastaje danom zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, ukoliko postupak nije okončan posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva.".

Član 2.

U članu 9. dodaje se stav 6, koji glasi:

"Stranke se oslobađaju od plaćanja takse ukoliko se parnični postupak okonča do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva.".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print