Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2018.

Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 104/16) u članu 5. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Pravno lice iz stava 2. ovog člana može uz saglasnost osnivača da ugovori sa drugim pravnim licem obavljanje pojedinih poslova iz okvira komunalne delatnosti iz člana 2. stav 3. tačka 1) i komunalne delatnosti iz člana 2. stav 3. tačka 5) ovog zakona u delu koji obuhvata obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima, u kom slučaju se kao vršilac komunalne delatnosti u odnosu na sva prava i obaveze propisane ovim zakonom isključivo smatra pravno lice iz stava 2. ovog člana.".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print