Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.02.2022.

Zakon o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)


Član 1.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 95/18), u članu 43. stav 2. broj: „1,9”, zamenjuje se brojem: „1,96”, broj: „1,5”, zamenjuje se brojem: „1,71”, broj: „1,2”, zamenjuje se brojem: „1,38” i broj: „1”, zamenjuje se brojem: „1,20”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za februar 2022. godine.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print