Zastava Bosne i Hercegovine

Objavljeno: 02.03.2023.


Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
("Sl. glasnik RS", br. 17/2023)


Član 1.

U Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 91/19 i 105/21), u članu 12. st. 1, 3, 4. i 5. reči: „člana 7. stav 3.” zamenjuju se rečima: „člana 7. stav 4.”.

Član 2.

U članu 14. stav 1. tač. 1) i 2) reči: „članu 7. stav 3.” zamenjuju se rečima: „članu 7. stav 4.”.

Član 3.

Odredbe člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1), člana 7. stav 3. i člana 14a Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 91/19 i 105/21) primenjuju se od 1. oktobra 2023. godine.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.


Tražite važeći propis?
Imate ovde na linku Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.