Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 9/2021 od 22.03.2021.)


 • Odluka o obrazovanju Saveta za naučnoistraživačku delatnost u Ministarstvu odbrane
 • Odluka o uslovima dodele godišnje nagrade za najbolji naučnoistraživački projekat i doktorsku disertaciju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 • Naredba br. 1-181 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-196 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-197 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-198 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-201 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu u činu podoficira
 • Naredba br. 1-213 ministra odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1-214 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-215 ministra odbrane o vanrednom unapređenju rezervnog oficira
 • Naredba br. 1-188 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-189 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-192 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-207 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-208 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1-209 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-210 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-211 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-212 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-217 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1-220 ministra odbrane o ispravci dela Naredbe br. 1-159/21
 • Naredba br. 514-2 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 2013-1 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 2169-1 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 283-2 komandanta 3. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1114-2 komandanta 3. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1251-2 komandanta 3. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex