Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 8/2023 od 14.03.2023.)


  • Pravilo o izmenama i dopunama Pravila o vojnoj disciplini
  • Uredba o dopunama Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
  • Pravilnik o organizovanju i obavljanju dopunskog rada i naknadi za izvršeni dopunski rad u vojno-zdravstvenim ustanovama

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex