Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 7/2023 od 20.02.2023.)


  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o indikacijama i načinu ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala
  • Naredba br. 52-3 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
  • Naredba br. 248-2 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 723-1 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 594-2 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
  • Naredba br. 3-5 komandanta Kopnene vojske o unapređenju podoficira
  • Naredba br. 3-56 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 1095-2 komandanta 3. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
  • Naredba br. 793-1 komandanta Centralne logističke baze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex