Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 7/2022 od 10.03.2022.)


 • Odluka o izmenama Odluke o ovlašćenjima za nabavku dobara, radova i usluga i raspolaganje pokretnim stvarima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 • Pravilnik o finansijskom poslovanju i računovodstvenim politikama u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • Naredba br. 1-112 ministra odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1-121 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu u činu podoficira
 • Naredba br. 1-106 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-113 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-114 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-115 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-116 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-146 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-155 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-156 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-162 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-176 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-179 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-186 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-187 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex