Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 47/2022 od 30.12.2022.)


 • Odluka o izmeni Odluke o određivanju novčanih primanja vojnika, učenika i kadeta vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire
 • Ukaz br. 1-38 predsednika Republike o proizvođenju kadeta VIII klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije u čin oficira
 • Ukaz br. 1-39 predsednika Republike o proizvođenju u čin oficira
 • Ukaz br. 1-40 predsednika Republike o proizvođenju u čin oficira
 • Ukaz br. 1-41 predsednika Republike o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1194 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-1197 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-1199 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-1201 ministra odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1-1207 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-1209 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-1188 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1189 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1200 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1216 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 10184-5 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 10043-3 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 2-805 komandanta Kopnene vojske o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 2-797 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 2-798 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 2-802 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 2-803 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 2-804 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1905-74 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1905-78 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1905-79 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 41828-2 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 42149-2 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 42204-2 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex