Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 43/2022 od 22.11.2022.)


 • Smernice za sprovođenje psiholoških intervencija u krizi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 • Odluka o izmenama Poslovnika o radu Senata Univerziteta odbrane u Beogradu
 • Naredba br. 1-1067 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi u činu oficira
 • Naredba br. 1-1070 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-1075 ministra odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1-1076 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu podoficira
 • Naredba br. 1-1081 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi u činu oficira
 • Naredba br. 1-1082 ministra odbrane o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-1049 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1059 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1060 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1061 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1062 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1063 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1064 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1065 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1066 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-1069 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 22-8 ministra odbrane o dodeli vojne spomen-medalje
 • Naredba br. 2-761 komandanta Kopnene vojske o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 2-698 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 2-763 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 2-765 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 5929-1 komandanta Brigade veze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 6705-1 komandanta Brigade veze o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex