Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 42/2021 od 26.10.2021.)


  • Pravilnik o pristupnom predavanju nastavnika
  • Pravilnik o samovrednovanju
  • Pravilnik o uslovima i postupku za upis kadeta i studenata na studijske programe
  • Naredba br. 1-895 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi u čin oficira
  • Naredba br. 1-896 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu podoficira
  • Naredba br. 1-905 ministra odbrane o unapređenju oficira
  • Naredba br. 1-906 ministra odbrane o unapređenju oficira
  • Naredba br. 1-907 ministra odbrane o unapređenju oficira
  • Naredba br. 1-908 ministra odbrane o unapređenju oficira
  • Naredba br. 1-909 ministra odbrane o unapređenju oficira

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex