Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 4/2023 od 07.02.2023.)


 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu
 • Odluka o izmeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun novčanih naknada licima van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koja se angažuju za obavljanje određenih poslova ugovorom o delu odnosno ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Odluka o obrazovanju Saveta za upravljanje ljudskim resursima u Ministarstvu odbrane
 • Odluka o izmeni Odluke o određivanju naziva vojnih kompleksa
 • Naredba br. 1-41 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-51 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-63 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu u činu oficira
 • Naredba br. 1-40 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-47 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-50 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-52 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-64 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1-73 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-77 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 33-709 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 33-731 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju podoficira
 • Naredba br. 33-732 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju podoficira
 • Naredba br. 33-733 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju podoficira
 • Naredba br. 33-768 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 33-773 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 33-774 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 33-778 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju podoficira
 • Naredba br. 33-779 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 33-780 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1611-1 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1611-2 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1611-3 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 943-3 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex