Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 4/2021 od 27.01.2021.)


  • Odluka o određivanju lica za upravljanje sukobom interesa
  • Naredba br. 1-90 ministra odbrane o unapređenju oficira
  • Naredba br. 1-91 ministra odbrane o unapređenju oficira
  • Naredba br. 1-81 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 1-88 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 1-89 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 8-27 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
  • Naredba br. 8-28 komandanta Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
  • Naredba br. 13485-2 komandanta 3. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex