Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 39/2022 od 10.10.2022.)


  • Uputstvo o načinu i postupku planiranja i sprovođenja planova obuke za odbranu zemlje lica u rezervnom sastavu koja nisu odslužila vojni rok
  • Ukaz br. 1-30 predsednika Republike o proizvođenju slušalaca 141. klase slušalaca za rezervne oficire pešadije, slušalaca 106. klase slušalaca za rezervne oficire telekomunikacija i slušalaca 18. klase slušalaca za rezervne oficire sanitetske službe u čin oficira u rezervi
  • Ukaz br. 1-32 predsednika Republike o proizvođenju kadeta CXLIII klase Vojne akademije Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije, kadeta CXLII klase Vojne akademije Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije i kadeta VIII klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije u čin oficira
  • Naredba br. 1-857 ministra odbrane o unapređenju oficira
  • Naredba br. 1-864 ministra odbrane o unapređenju oficira
  • Naredba br. 1-880 ministra odbrane o unapređenju oficira
  • Naredba br. 1-881 ministra odbrane o unapređenju oficira
  • Naredba br. 1-882 ministra odbrane o unapređenju podoficira
  • Naredba br. 1-887 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi u činu oficira
  • Naredba br. 1-922 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex