Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 39/2021 od 21.10.2021.)


  • Odluka o utvrđivanju Spiska bolesti, rana, povreda, ozleda, telesnih mana, stanja i nedostataka prema kome se ocenjuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu
  • Odluka o utvrđivanju Spiska bolesti, rana, povreda, ozleda, telesnih mana, stanja i nedostataka prema kome se ocenjuje zdravstveno stanje i psihofizička sposobnost vojnih obveznika za vojnu službu
  • Uputstvo o dopuni Uputstva o medicinsko-psihološkim evidencijama i dokumentima vojnih obveznika

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex