Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 37/2021 od 14.10.2021.)


 • Pravilnik o uslovima i postupku davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika u drugoj visokoškolskoj ustanovi
 • Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava
 • Poslovnik o radu Senata Univerziteta odbrane u Beogradu
 • Pravilnik o donošenju studijskih programa
 • Naredba br. 1-863 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-867 ministra odbrane o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-868 ministra odbrane o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-871 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-853 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-855 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-872 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-890 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1-897 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex