Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 36/2021 od 13.10.2021.)


  • Pravilnik o udžbenicima
  • Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije i promociji doktora nauka
  • Pravilnik o naučnoistraživačkom radu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex