Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 35/2022 od 17.08.2022.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU TRADICIONALNIH NAZIVA GRADOVA, OPŠTINA I NASELJENIH MESTA NA SLOVAČKOM JEZIKU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 35/2022)
  • "SL. LIST AP VOJVODINE", BR. 35/2022 OD 17.8.2022. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex