Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 33/2022 od 22.07.2022.)


  • Naredba br. 22-5 ministra odbrane o dodeli vojne spomen-medalje
  • Naredba br. 22-6 ministra odbrane o dodeli vojne spomenice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex