Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 33/2021 od 28.09.2021.)


  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o evidencijama za profesionalna vojna lica i civilna lica na službi u Vojsci Srbije
  • Ukaz br. 1-20 predsednika Republike o proizvođenju slušalaca 139. klase slušalaca za rezervne oficire pešadije, slušalaca 116. klase slušalaca za rezervne oficire inžinjerije, slušalaca 105. klase slušalaca za rezervne oficire telekomunikacija i slušalaca 16. klase slušalaca za rezervne oficire sanitetske službe u čin oficira u rezervi
  • Ukaz br. 1-21 predsednika Republike o proizvođenju kadeta CXLII klase Vojne akademije Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije, kadeta CXLI klase Vojne akademije Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije i kadeta VII klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije u čin oficira
  • Naredba br. 1-803 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 1-804 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 1-811 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex