Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 3/2022 od 24.01.2022.)


  • Direktiva o načinu obavljanja poslova u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i uspostavljanju registra i načinu vođenja evidencija radnji obrade podataka o ličnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
  • Direktiva o načinu obaveštavanja i vođenju evidencije o povredama podataka o ličnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex