Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 27/2021 od 02.08.2021.)


  • Statut Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije
  • Naredba br. 1-635 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
  • Naredba br. 1-636 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex