Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 25/2023 od 13.07.2023.)


  • Uredba o dopuni Uredbe o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o nabavci, držanju i nošenju oružja za ličnu bezbednost oficira i podoficira Vojske Srbije
  • Odluka o dopuni Odluke o određivanju starešina za rešavanje o upravnim stvarima u Vojsci Srbije
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o indikacijama i načinu ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex