Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 23/2022 od 06.06.2022.)


 • Odluka o broju i visini učeničkih stipendija za školsku 2022/2023. godinu
 • Odluka broj IUo-99/2022
 • Naredba br. 3280-1 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 3281-1 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 3257-5 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 3762-1 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1457-1 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 3051-2 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 3292-4 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 4053-1 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 4057-1 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1905-14 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1905-16 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1905-17 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1905-19 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1905-21 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 17960-1 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 15540-2 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 17013-2 komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex