Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 21/2023 od 12.06.2023.)


  • Odluka o dopunama Odluke o određivanju koeficijenata za rizik u službi i koeficijenata za geografske i klimatske uslove pripadnicima Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešća u multi nacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
  • Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2023. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex