Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 21/2022 od 31.05.2022.)


 • Pravilnik o uslovima i načinu realizacije programa obrazovanja tokom života i stručno-specijalističkih kurseva
 • Naredba br. 1-450 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-451 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi u činu oficira
 • Naredba br. 1-474 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-475 ministra odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1-476 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-483 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi u činu oficira
 • Naredba br. 1-455 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-456 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-457 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-467 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-468 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-477 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-478 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-479 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-480 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-481 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-482 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1-492 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-500 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-508 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-509 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-511 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-512 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-513 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-514 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-515 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex