Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 2/2022 od 14.01.2022.)


 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o intendanturi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju elemenata formacijskih mesta oficira i podoficira u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stalnog radnog tela Saveta za naučnoistraživačku delatnost u Ministarstvu odbrane o recenziji i realizaciji naučnoistraživačkih projekata
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stalnog radnog tela Saveta za naučnoistraživačku delatnost u Ministarstvu odbrane o finansiranju naučnoistraživačkih projekata
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Vojnogeografskog instituta i Odluka o izmenama Statuta Vojnogeografskog instituta
 • Ukaz br. 1-39 predsednika Republike o vanrednom unapređenju oficira
 • Ukaz br. 1-40 predsednika Republike o premeštaju i postavljenju oficira po objedinjenoj formaciji
 • Naredba br. 1-27 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u činu oficira
 • Naredba br. 1-31 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-39 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi
 • Naredba br. 1-4 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-5 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1-20 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-21 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-22 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-25 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-29 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 136-1 komandanta 3. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex