Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni vojni list

(broj 19/2021 od 07.06.2021.)


 • Uredba o izmenama Uredbe o osnovima i merilima za utvrđivanje mesečne naknade za učešće u multinacionalnoj operaciji i drugih novčanih primanja pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešće u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Odluka o dopuni Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu
 • Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
 • Ukaz br. 1-13 predsednika Republike o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-397 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-404 ministra odbrane o vanrednom unapređenju rezervnog oficira
 • Naredba br. 1-405 ministra odbrane o primanju u profesionalnu vojnu službu oficira u rezervi u čin oficira
 • Naredba br. 1-425 ministra odbrane o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1-466 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-470 ministra odbrane o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-471 ministra odbrane o vanrednom unapređenju rezervnih oficira
 • Naredba br. 1-486 ministra odbrane o unapređenju oficira
 • Naredba br. 1-426 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-427 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-430 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-433 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-434 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1-440 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-441 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-443 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-444 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-445 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-446 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-447 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-455 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-456 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-457 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 1-458 ministra odbrane o prestanku profesionalne vojne službe oficiru
 • Naredba br. 40-154 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 40-155 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju oficira
 • Naredba br. 40-156 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju podoficira
 • Naredba br. 40-157 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o vanrednom unapređenju podoficira
 • Naredba br. 40-158 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 40-159 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 40-182 načelnika Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju oficira
 • Naredba br. 03/286-10 načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 11-290 načelnika Uprave Vojne policije Generalštaba Vojske Srbije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 4495-2 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o unapređenju podoficira
 • Naredba br. 1909-2 komandanta 72. brigade za specijalne operacije o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 1341-2 komandanta 1. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 2305-1 komandanta 1. brigade Kopnene vojske o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru
 • Naredba br. 5808-5 zastupnika komandanta Mešovite artiljerijske brigade o prestanku profesionalne vojne službe podoficiru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex